Diensten

Wij bieden u volwaardige advisering voor alle denkbare gebouwgebonden installaties, waaronder klimaat, sanitair, elektrotechniek, communicatie, beveiliging en liften. Wij begeleiden u binnen het gehele bouwproces. Dit kan op basis van een totaal-advies vanaf een Programma van Eisen, via de ontwerpfasen tot en met oplevering, en ook daarna voor het beheer van uw installaties.

 • BIM

  BIM

  BIM

  Door uw gehele project virtueel te bouwen in een BIM (Bouw-Informatie-Model) ontstaat een clashvrij ontwerp en de mogelijkheid tot simulaties. Dit voorkomt verrassingen achteraf, maakt keuzes tastbaar en leidt tot een beter eindresultaat.

 • Installatiebeheer
  Installatiebeheer

  Voldoet uw gebouw aan de actuele wet- en regelgeving?

  Als organisatie wil en moet u voldoen aan de actuele wet- en regelgeving. Ook wilt u dat de processen ongestoord door kunnen gaan en wilt u op energie- en onderhoudskosten besparen. Uw doel: een comfortabel, veilig gebouw met een gezond binnenklimaat realiseren waarbij het gebouw is afgestemd op het proces.

 • Klictix Energiemanagement
  Klictix Energiemanagement

  Het innovatieve energiemanagementsysteem van Klictix vormt de basis voor het realiseren van energiebesparing, CO2 reductie en een gezond binnenklimaat. Alles Plug en Play geregeld in één online portaal. Door hier jarenlange ervaring en expertise van onze installatieadviseurs en data analisten aan toe te voegen garanderen we maximaal resultaat! 

 • Duurzaamheid
  Duurzaamheid

  Duurzaamheid is tegenwoordig een ontwerpvoorwaarde, maar voor werkelijke duurzaamheid speelt bewustwording minstens zo’n belangrijke rol. Van ons krijgt u een integraal en innovatief duurzaamheidsadvies dat werkt. Of het nu gaat om BREEAM, GPR, EPA of het uitvoeren van een EED-audit of binnenmilieu advies: wij hebben de kennis, kunde én certificeringen om al uw duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

 • Bouwfysica & Brandveiligheid
  Bouwfysica & Brandveiligheid

  Mensen voelen zich prettiger in een gebouw met goede bouwfysica. Met onze simulatietechnieken realiseren we de gewenste akoestiek in iedere ruimte, goede brandveiligheid, prettig licht een gezond binnenklimaat.

 • Energie Prestatie Advies
  Energie Prestatie Advies

  Door de stijgende energieprijzen en de aandacht voor klimaatverbetering staat energiebesparing hoog op de politieke- en maatschappelijke agenda. Mede hierdoor is de EU-richtlijn “Energie Performance of Building Directive” geïmplementeerd.

 • Energie-audit (EED)
  Energie-audit (EED)

  De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan.

 • Verduurzamen Gemeentelijk Vastgoed
  Verduurzamen Gemeentelijk Vastgoed

  Kantoorhuisvesting dient in de komende jaren aan steeds strengere eisen te voldoen. Zo geldt in 2023 de wettelijke verplichting dat kantoorhuisvesting minimaal aan energielabel C moet voldoen en dat het energieverbruik in 2050 maximaal 50 kWh per m² mag bedragen.
  Ook het gemeentelijk vastgoed, zoals gemeentehuizen en andere gemeentelijke gebouwen, dient hieraan te voldoen.

 • Binnenklimaatverbetering
  Binnenklimaatverbetering

  Een goed binnenklimaat vertaalt zich naar een gevoel van behaaglijkheid. Dit ontstaat wanneer je de ontwikkelde warmte als mens goed kunt afgeven en wanneer de ruimtetemperatuur in overeenstemming is met de activiteit. Een onder- of overschrijding van de behaaglijkheidsfactoren is direct van invloed op het functioneren van de mens. Hierdoor neemt de concentratie bij mensen af en dit gaat ten koste productiviteit.

 • Aanbesteding onderhoud technische installaties
  Aanbesteding onderhoud technische installaties

  Een belangrijke stap in het beheer en onderhoud van uw vastgoed is het bepalen van de aanbestedingsstrategie en het zorgvuldig selecteren van uw partners. Door ons advies kunt u gericht kiezen voor een prestatiegericht onderhoud of inspanningsgericht onderhoud.