Verduurzamen Gemeentelijk Vastgoed

Kantoorhuisvesting dient in de komende jaren aan steeds strengere eisen te voldoen. Zo geldt in 2023 de wettelijke verplichting dat kantoorhuisvesting minimaal aan energielabel C moet voldoen en dat het energieverbruik in 2050 maximaal 50 kWh per m² mag bedragen.
Ook het gemeentelijk vastgoed, zoals gemeentehuizen en andere gemeentelijke gebouwen, dient hieraan te voldoen.

Voor gemeenten bestaat er nog een extra verplichting: zij dienen uiterlijk 1 mei 2019 hun vastgoedportefeuille in kaart te hebben gebracht ten aanzien van het verduurzamen van de eigen vastgoedportefeuille.

In samenwerking met HEVO (bouwmanagement en advies) bieden wij gemeenten de juiste expertise om de verduurzamingsopgave op strategisch niveau te organiseren en vervolgens praktisch uit te voeren. De samenwerking tussen Klictet en HEVO biedt u daarbij de totale expertise die nodig is om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen en gaat daarin zelfs verder.

Wij bieden u een pragmatisch en doelgericht Plan van Aanpak in de vorm van een routekaart om deze doelstelling te behalen en de benodigde stappen werkelijkheid te laten worden. Voor het complete stappenplan en de routekaart verwijzen wij u graag door naar de volgende link:

Verduurzamen gemeentelijk kantoorvastgoed