“Covid 19”, aandachtspunten voor uw gebouw.

Op werkplekken en in gezamenlijke ruimten als vergaderzalen, leslokalen en ontmoetingsplekken zitten mensen vaak dichter op elkaar. Anderhalve meter afstand houden, regelmatig handen wassen, niezen in de mouw zijn maatregelen die door de Overheid zijn opgelegd en die iedereen in acht moet blijven nemen. Daarnaast zijn er inmiddels diverse studies die aantonen dat de verspreiding van het virus op grote afstand via de lucht aannemelijk is. Het gaat hierbij om virusoverdracht via micro-druppels en virusdeeltjes (aersolen). Vanuit dat perspectief wordt geadviseerd om alle maatregelen door te voeren om (mogelijk) verdere infecties te voorkomen. Zo kunnen er een aantal relatief simpele maatregelen worden doorgevoerd die kunnen voorkomen dat het virus zich verder verspreid.

Geschreven door
Lucien Daas
Adviseur

Ventilatie

Hierbij is ventilatie essentieel en adviseren wij u om de Rehva ( The Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning associations) richtlijnen aan te houden uit het REHVA COVID-19 adviesdocument, d.d. 2 april 2020.

Hieronder geven wij u een opsomming van de meest praktische maatregelen: 

  • Ventileer continu, pas kloktijden aan naar 24 uurs bedrijf;
  • Zorg voor een lage bezetting van ruimtes, met name vergaderruimtes, kantoortuinen, etc.;
  • Pas instellingen aan van variabele volume systemen zodat deze maximaal kunnen ventileren;
  • Schakel 's nachts en in het weekend de ventilatie niet uit, maar laat de systemen op lagere snelheid doordraaien.
  • Zorg voor extra spuiventilatie door ramen periodiek open te zetten (zelfs in mechanisch geventileerde gebouwen);
  • Houd toiletventilatie 24 uur per dag en 7 dagen per week in bedrijf;
  • Vermijd open ramen in toiletruimtes teneinde de onderdruksituatie te garanderen.

Legionella gevaar

Een ander aandachtspunt is Legionella gevaar. Tappunten zijn mogelijk enkele weken niet gebruikt, waardoor de drinkwaterkwaliteit achteruit is gegaan en er zelfs een mogelijk Legionellarisico is ontstaan. Ook kunnen de watersloten van onder andere wastafels en schrobputjes droog staan, waardoor een open verbinding met het riool ontstaat. Hierdoor kunnen bacteriën en virussen uit het riool zich in het gebouw verspreiden. Het advies is de tappunten goed te spoelen en watersloten te vullen met water, eventueel met een beetje slaolie bij watersloten waar nauwelijks water doorheen stroomt, om de verdamping te verminderen.

Een goede toilethygiëne helpt om overdracht van infecties te beperken. Dat beperkt zich niet alleen tot handenwassen (met zeep!) na toiletgebruik in de toiletruimte, maar ook het doorspoelen met gesloten toiletdeksels, indien aanwezig.

Vragen, of ondersteuning nodig?

Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en u daarover informeren. Zijn er vragen naar aanleiding van deze blog, of kunnen wij u ondersteunen bij het doorvoeren van enkele specifieke maatregelen? Wij helpen u graag.

Zo zorgen we er samen voor dat het risico op verspreiding van het virus via uw gebouw(installaties) wordt gereduceerd.