Hoe bereik ik minimaal Energielabel C voor mijn kantoorgebouw?

Energielabel C verplicht voor kantoren vanaf 2023

Sinds november 2018 is het Bouwbesluit 2012 gewijzigd. Per 1 januari 2023 is een energielabel voor kantoorgebouwen verplicht en mag zonder dit label het gebouw niet meer als kantoor worden gebruikt.
Ieder kantoor groter dan 100m2 moet in 2023 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter.

Zijn er uitzonderingen?

Jazeker, er zijn uitzonderingen voor kantoren waarbij het verplichte energielabel C vanaf 2023 niet van toepassing is.
De verplichting geldt niet wanneer:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) minder dan 50 procent is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw minder dan 100 m2 is;
  • het gaat om een een Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument;
  • het een kantoorgebouw betreft dat wordt gesloopt of getransformeerd (binnen 2 jaar);
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
  • de maatregelen die nodig zijn om een energie-index van 1,3 te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

 

Hoe bereik ik minimaal label C voor mijn kantoorgebouw?

Voorlopig is energielabel C voldoende voor de norm van 2023, maar de Rijksoverheid streeft naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. De verwachting is dan ook dat in 2023 een nieuwe norm doorgevoerd zal worden, waarbij label A als einddoel zal dienen. Als kantooreigenaar kunt u dus beter alvast voorbereid zijn op wat komen gaat en nu al investeren in een zo hoog mogelijk energielabel.

Hieronder stellen wij enkele energiebesparende maatregelen voor die het meeste effect hebben op een hoger energielabel: 

  • Vervang huidige verlichting overal voor LED-verlichting;
  • Vervang conventionele ketels voor HR-ketels;
  • Vervang glas voor HR++ glas voor betere isolatie;
  •  Zorg voor goede isolatie van daken, gevels en vloeren.

Omdat ieder kantoorpand uniek is en een eigen aanpak vereist, raden wij u aan om een fysieke opname uit te laten voeren waarbij vastgesteld wordt welke energiebesparende maatregelen het meeste resultaat hebben op het energielabel van uw kantoor. 

Wat levert een hoger label mij als kantooreigenaar op?

Als kantooreigenaar bespaart u met de duurzame maatregelen meer energie en dus geld. Verhuurt u het pand? Dan kunt u als verhuurder met de huurder bijvoorbeeld hogere servicekosten afspreken in ruil voor een vernieuwd en energiezuiniger kantoorpand. Zo verdient u als eigenaar via deze kosten een deel van de investering in energiebesparende maatregelen terug.

Tips en handige tools 

Op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl wordt veel informatie gedeeld over de verplichting van energielabel C in 2023. U kunt daar inzicht krijgen in uw situatie en welke stappen u moet nemen? Om u daarbij te helpen zijn 2 infographics samengesteld. Met de infographic Beslisboom bepaalt u stap voor stap of u aan de Energielabel-C-verplichting moet voldoen, en zo ja, welke acties dan nodig zijn. In de infographic Praktijksituaties ziet u voorbeelden van de verschillende praktijksituaties die zich daarbij kunnen voordoen.

Met de Energiebesparingsverkenner Kantoren kunt u een indicatie krijgen hoe u aan de verplichting van minimaal energielabel C kunt voldoen. De verkenner geeft inzicht in de investeringskosten, de jaarlijkse besparing op energiekosten en de terugverdientijd. Ook ziet u het milieueffect, uitgedrukt in CO2-reductie per m2.

Op EP-online kunt u inzien of uw kantoorpand al over een energielabel beschikt, wanneer deze verloopt en wat de hoogte van het label is.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij denken graag met u mee en kunnen u aan het juiste A, B of C label helpen. Onze energieadviseurs kunnen een energie besparingsadvies op maat voor u opstellen. Zij controleren uw kantoorpand op een aantal kenmerken, brengen verbetermogelijkheden in kaart en maken een kostenberekening voor u. 

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies of een offerte.