In gesprek met Roy, onze reisleider in Duurzaamheid

Sinds dit jaar draagt onze collega Roy Goorden de titel "Adviseur Duurzaamheid".
Een mooie titel, vind hij ook zelf, maar wat betekent dit nu eigenlijk? We gaan in gesprek. Hoe ‘duurzaam’ is hij thuis? Wat zijn de ervaringen met opdrachtgevers? Maar vooral: hoe ziet hij de ideale duurzaamheidsreis?

Duurzaamheid thuis

Het zou vreemd zijn als ik nu zou zeggen dat ik thuis niet met duurzaamheid bezig ben. De afgelopen jaren ben ik druk bezig geweest met de bouw van onze woning en de aanleg van een tuin met biologische zwemvijver. Hierin hebben we vooral bewust keuzes gemaakt. We zijn niet altijd voor de standaard weg gegaan. Ik heb mezelf eerst verdiept in de mogelijkheden die er zijn, om vervolgens voor de voor ons best passende oplossing te kiezen. Tot heden geen spijt van, het heeft ons heel veel gebracht. Met name op onze voeding, tijdsbesteding en energieverbruik. Dat geeft ook gelijk aan hoe breed het begrip duurzaamheid gaat.

Door een meer duurzame keuze te overwegen, word je manier van beslissingen maken interessanter en leuker. Ik vind een duurzaam product meer waarde hebben maar het moet voor mij dan wel wat opleveren, bijvoorbeeld langer meegaan of een hogere restwaarde behouden. Dit hoeft niet altijd in geld uitgedrukt worden, maar daar komt het wel vaak op neer. Het rijden van een elektrische auto en het aanbrengen van 23 PV-panelen uit een bouwdepot zijn goede voorbeelden van keuzes die ik in eerste instantie als onmogelijk zag. Toch is dit waarheid geworden omdat beiden op lange termijn wel degelijk voordeliger waren. Deze gedachte neem ik mee als belangrijke factor in mijn adviezen richting klanten.

Duurzaamheid bij opdrachtgevers

Binnen Klictet zien we steeds meer opdrachtgevers die het lastig vinden een weg te bepalen in de wereld van duurzaamheid. Met name nadat ze hebben voldaan aan de informatieplicht en/of EED-audit. Ze ontvangen dan inzichten in de mogelijkheden, maar hoe pas je die toe?

Namens Klictet mag ik onze opdrachtgevers de weg wijzen in het vormen van een strategie. Samen ontdekken we wat zinvol is, en wat past bij het proces van hun organisatie. Ook hier stel ik mezelf steeds de vraag: wat levert het op? Het is vervolgens mijn taak ze volledig te ontzorgen op het gebied van hun energievraagstukken en wet- en regelgeving. Daarvoor hebben we een duurzaamheidsreis bedacht. Deze reis kijkt naar een -vaak nog te vormen- strategische doelstelling, het gat wat overbrugd moet worden, en de verbetercyclus die we daar graag in meenemen.

Samenwerken aan inzichten en oplossingen die installaties en gebouwen duurzaam maken, dat is wat wij bieden. Hierbij worden zowat alle onderdelen van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever besproken. Dat is erg leerzaam omdat het veel inzichten geeft op welke onderdelen bespaard kan worden, en hoe men daar over denkt binnen de organisatie. Het is mijn drijfveer om ze vervolgens tot inzichten te laten komen. Dit doe ik door in mijn advies een concrete en praktische aanpak, in visueel uitgewerkte stappen, te beschrijven. Hiervoor hebben we een database gebouwd waarin alle gebouwen en maatregelen terugkomen. Door deze manier van werken kunnen wij direct aan tafel veel inzichten visueel maken. De opdrachtgever kan in hetzelfde gesprek vaak al aangeven wat het beste bij ze past, en hierdoor komen we snel tot besluiten. Vooral erg handig bij veel panden!

Omdat niet alle ontwikkelingen van de overheid en organisatie nu al bekend zijn, en op termijn zeker zullen veranderen, zien we de reis als ontdekking. In de reis worden de keuzes stapsgewijs bijgesteld of inhoudelijk verder uitgewerkt. Net zoals een echte ontdekkingsreis. Wij zijn de reisleider en wijzen de klant de mogelijke paden. Op deze manier komen we samen tot een te volgen werkwijze met als eindresultaat van de reis, een duurzame gebouwen portefeuille, die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Uit de nieuwe strategie en doelstellingen zal de organisatie op installatietechnische fronten duurzaamheid uitstralen, zowel intern als extern.

Duurzame bestemming

Samen met 28 EU-lidstaten volgen wij de internationale doelstelling om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Nederland heeft ingestemd en de doelstellingen vastgelegd in de Klimaatwet. Het Klimaatakkoord is een overeenkomst die daarop gevormd is. Het belangrijkste doel is de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen, vergeleken met 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen zelfs met 95% afgenomen zijn. Dit is nodig om de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5 ℃. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid/ontstaan-klimaatbeleid

Naast het nakomen van de verplichtingen vanuit de overheid ondersteun en adviseer ik onze klanten dus op alle onderdelen van duurzaamheid. Denk hierbij ook aan circulariteit, BREEAM, subsidieregelingen, etc. In de werkzaamheden hou ik langetermijnvisie scherp en gaan we voor de oplossing waar de organisatie en hun proces het grootste voordeel bij heeft. Uiteindelijk vind ik dat de duurzaamheidsreis niet om de eindbestemming gaat. Het pad wat we samen afleggen, de kennis die we onderweg opdoen en de (duurzame) keuzes we maken, dat is voor mij de ideale ontdekkingsreis!

Klaar voor vertrek?

Zou u ook wel eens met Roy willen sparren over waar uw duurzaamheidsreis naartoe zou kunnen gaan? Aarzel dan niet en neem contact op met onze reisleider via r.goorden@klictet.nl.