Energie Prestatie Gebouwen in de toekomst

20 november 2018 was het dan eindelijk zover! Meer duidelijkheid over de toekomst van de energieprestatie van gebouwen.
Op deze dag vond het EPG 2.0 congres plaats in één van de meest duurzame evenementengebouwen van Nederland, georganiseerd door de NEN met medewerking van het ministerie BZK.

Bij de start van het evenement vond de officiële oplevering plaats van de NTA-8800. De nieuwe methode voor het bepalen van de energieprestaties van gebouwen.

Geschreven door
Ronnie Theeuwes
Adviseur

Waarom een nieuwe bepalingsmethode?

Momenteel is er veel discussie over de huidige EPC en Energie Index bepaling. De huidige normeringen zijn achterhaald en sluiten niet meer aan bij de laatste ontwikkelingen. Daarnaast zal de nieuwe NTA-8800 gaan voldoen aan het EPBD, oftewel de Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen.

De nieuwe methode geldt voor bestaande- en nieuwbouw woningen en utiliteitsgebouwen. De nieuwe methodiek stelt als doel;

“Een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader van de bouwregelgeving, voldoet aan de EPBD en aansluit bij de behoefte van de consument”.

Van dimensieloze indicatoren naar zuivere indicatoren!

Met de nieuwe bepalingsmethode nemen we afscheid van de huidige EPG eisen en de Energie Index (EI). In plaats daarvan komen er een 3-tal BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) indicatoren voor terug, te weten:

BENG 1: Energiebehoefte (kWh/m²)
BENG 2: Primair fossiel energieverbruik (kWh/m²)
BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie (%)

BENG eisen (2015) vs. BENG eisen (2018)

Na de start van de BENG implementatie in Nederland in 2015 zijn er verkennende onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben in 2015 geresulteerd in voorgenomen eisen. Eisen die al ruim 2 jaar voorbij komen bij aanvragen vanuit opdrachtgevers. Eisen die voor utiliteit, waaronder onderwijsgebouwen, redelijk haalbaar blijken te zijn. Maar ook eisen die voor woningbouw lastiger of zelfs niet haalbaar blijken te zijn.

Vandaar de nieuwe BENG 2018 eisen! Deze zijn bijgesteld en makkelijker haalbaar. De nieuwe BENG eisen komen in voorbeeld berekeningen overeen met de huidige bouwbesluit eisen, waarbij de nadruk ligt op bijvoorbeeld toepassing van zonwering.

Grote wijzigingen NTA-8800 t.o.v. NEN 7120

Één van de grootste wijzigingen is de primaire energiefactor van elektriciteit. Deze waarde gaat van 2,56 naar 1,45 wat betekend dat het landelijk rendement van het elektriciteitsnet wordt verhoogd van 39% naar 69%.

Ook voor ventilatie vindt er een verandering plaats t.o.v. de huidige normering. Ventilatiesystemen hebben straks géén invloed meer op de BENG 1 indicator maar worden in zijn geheel ondergebracht op de BENG 2 indicator.

Dit heeft als gevolg dat natuurlijke ventilatie/mechanische afvoer + CO2 beter scoort dan duurzame warmteterugwinsystemen. Dit heeft vooral te maken met de aanwezigheid van een extra ventilator.

Is dit wel een reële aanname? En hebben we het in de toekomst dan niet meer over het gewenste comfort? Aan de voorkant wil men juist een hoogwaardige gebouwschil met een hoge luchtdichtheid, maar daarnaast trek je wel de koude lucht door de gevelroosters naar binnen..

Dit lijkt mij een gevalletje: een dikke winterjas met de rits open…

NTA8800 voor het opstellen van Energielabels

Zoals eerder aangegeven is er met de NTA-8800 één methode voor alle woningen en utiliteitsgebouwen, zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

De ISSO 82.1 en ISSO 75.1 worden volledig herzien en verwerkt in de NTA-8800. Dit is naar verwachting gereed in het eerste kwartaal van 2019. De insteek zal zijn om ook bestaande gebouwen zo gedetailleerd mogelijk in te voeren om een zo realistisch energielabel te kunnen genereren. Wanneer gegevens onbekend zijn, of het erg veel tijd kost om deze informatie op te nemen, kan gebruik worden gemaakt van de zogenoemde inklapmethode. Hierbij wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van forfaitaire waarden die een stuk realistischer zijn dan de huidige forfaitaire waarden.

Veranderingen voor EPA-adviseurs

In de tweede helft van 2019 worden de EPA examens gebaseerd op het nieuwe opnameprotocol volgens de NTA-8800. Vanaf dat moment wordt er ook een bijscholing voor de vakbekwame EPA-adviseur verwacht. Huidige EPA-adviseurs kunnen met deze bijscholing hun vakbekwaamheid “upgraden”.

Voor nieuwe EPA-adviseurs zal een volledig nieuwe opleiding beschikbaar komen.

Wanneer gaat deze nieuwe bepalingsmethode, de NTA-8800 van start?

Vanaf 1 januari 2021 gaan we daadwerkelijk werken volgens de nieuwe bepalingsmethode NTA-8800, vanaf dat moment is er één methodiek voor woningen en utiliteitsbouw, zowel nieuwbouw als bestaande bouw. 

Tot die tijd staat er nog veel te gebeuren! Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en u daarover informeren.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Wij helpen u graag.