het team van klictet

Ik stel mij graag
even voor

Asook Nejal

Adviseur

Bij Klictet wordt er heel goed geluisterd naar de wensen van een opdrachtgever. Dit is namelijk de basis om opdrachtgevers goed en passend en in begrijpbare taal te kunnen adviseren ten aanzien van technische installaties.

Mijn streven is om opdrachtgevers altijd positief te verrassen door een oplossing aan te kunnen bieden, die niet alleen voldoet aan zijn of haar wensen, maar deze zelfs overstijgt in zowel technisch als financieel opzicht!

Het begeleiden en adviseren in het voortraject van een bouwproces, alsook het ontzorgen en ondersteunen van de opdrachtgever tijdens de realisatie, vind ik ontzettend leuk. Dit omdat een project in deze fases dan werkelijk tastbaar gaat worden. Daarnaast vind ik het erg belangrijk om de kwaliteit gedurende deze fases te bewaken, om zo te borgen dat wat een klant heeft gekocht, uiteindelijk ook geleverd gaat worden.

Kenmerken die mij typeren zijn onder andere pragmatisch, integer en klantgericht.