Aanpassing Bouwbesluit 2012

Vanaf 10 maart 2020 stelt het Bouwbesluit eisen aan de energieprestatie van nieuw te installeren technische bouwsystemen (en in bepaalde gevallen ook bij bestaande systemen). Hiermee sluit het Bouwbesluit aan op de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). In het kort heeft de inwerkingtreding hiervan betrekking op ruimteverwarming, koeling, ventilatiesystemen, warmtapwatersystemen en voorzieningen voor elektrisch vervoer.

Belangrijkste wijzigingen:

  • Eisen aan de energieprestatie en het installeren, dimensioneren, inregelen en de instelbaarheid van installaties ;
  • Verplicht documenteren van de energieprestatie van installaties en overhandiging daarvan aan de gebouweigenaar;
  • Regeling temperatuur per verblijfsruimte/verblijfsgebied;
  • Verplichte installatie loze leidingen / laadpunten voor elektrische auto’s (bij meer dan 10/20 parkeerplaatsen)

Meer informatie en de complete wijzigingen kunt u lezen in het Staatsblad 2020.

Heeft u vragen over de wijzigingen uit het Bouwbesluit? Onze adviseurs helpen u graag!