EED-auditplicht: kansen zien en pakken

De EED-audit heeft als doel om inzicht te krijgen in het energieverbruik van bedrijven en om mogelijkheden te identificeren voor het verminderen van energieverbruik en CO2-uitstoot op lange termijn. De ene organisatie ziet het als een verplicht nummer. De ander grijpt deze mogelijkheid aan, ziet nieuwe kansen voor verduurzaming en past de organisatiedoelstellingen aan. Hier kan Klictet bij helpen.

Het opstellen van de EED-audit kan een complexe en tijdrovende klus zijn. Wat zijn de precieze vereisten? Hoe kom ik aan alle data en informatie? En hoe lever ik alles aan? De EED-audit is ook een kans. Een kans om een duurzaamheidsstrategie door te voeren in de organisatie. Zo zorgt het niet alleen voor inzicht in energie en CO2 besparing maar ook in kosten investeringen en terugverdientijden.

De audit verplichting geldt voor de volgende ondernemingen:

  • Bedrijven die 250 personen (250 fte) of meer werkzaam hebben, óf
  • Bedrijven met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én daarnaast een jaarlijks balanstotaal hebben van meer dan € 43 miljoen.

 

Hulp bij het uitvoeren van de EED Energie-audit

Bij Klictet hebben we veel ervaring met de EED Energie-audit. Het uitvoeren van energiescans en energiebesparingsonderzoeken behoort tot onze kerntaken. Omdat we dagelijks werken aan het ontwerpen van duurzame installaties, adviseren we tijdens de gebouwopname ook of integraal verduurzamen tot de opties behoort. We kijken dus verder dan de energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar die aan bod komen bij de EED-audit. Iets wat niet iedere auditor doet.

 

EED-audit laten uitvoeren in 5 stappen

Wil je niet alleen tijd besparen met het opstellen van de EED-audit maar deze kans ook aangrijpen om op strategisch niveau aan de slag te gaan met duurzaamheid? Wij helpen je graag in 5 stappen:

Stap 1: Plan van aanpak

We starten met een korte kennismaking en het opvragen van informatie. We bespreken de organisatie, de doelstellingen, bedrijfsvoering en maken een plan.

Stap 2: Locatiebezoek

Om een goed beeld te krijgen van de organisatie en locatie(s), plannen we een aantal bezoeken in. Bij grote organisaties en soortgelijke gebouwen passen we een door RVO erkende steekproef toe. We stellen gerichte vragen aan de gebruikers en bekijken bijvoorbeeld de installaties, gebouwschil het onderhoud en energieverbruik.

Stap 3: Energierapport wordt opgesteld

De inzichten vanuit de opname worden uitgewerkt in energiescans per gebouw. Vervolgens maken we een tijdlijn waarin alle stappen verwerkt worden. Dit doen we middels een database zodat aanpassingen eenvoudig door te rekenen zijn. We stellen het energieverslag op dat voldoet aan de eisen van de RVO (Rijksoverheid voor Ondernemend NL).

Stap 4: Doornemen energieverslag
Als we het verslag klaar hebben, presenteren we dit en nemen we het samen inhoudelijk door. We bespreken de stappen en de tijdlijn voor verduurzaming en beantwoorden vragen.

Stap 5: Het rapport indienen

Als het rapport klaar is, dien je deze met behulp van onze adviseur in bij het RVO. Als je een bericht hebt ontvangen van het RVO heb je voldaan aan de EED-auditplicht.

Er ligt nu een gedetailleerd plan klaar om als organisatie aan de slag te gaan met de duurzaamheidsstrategie om CO2, energie en kosten te besparen.

 

Wat zijn de voordelen van de EED-audit?

Naast het voldoen aan de verplichting, biedt de EED-audit veel voordelen voor organisaties. Door inzicht te krijgen in de energieprestaties, kunnen bedrijven gerichte energiebesparende maatregelen nemen die passen bij hun doelstellingen. Dit duurzaamheidsbeleid kan op korte of lange termijn kostenbesparingen opleveren. Daarnaast kan het bijdragen aan een duurzaam imago van het bedrijf en kan het leiden tot meer klanten en opdrachtgevers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.

 

Subsidies en fiscaal voordeel EED-audit

Over de gemaakte kosten voor het uitvoeren van de maatregel van de EED-audit, kan je misschien gebruik maken van verschillende subsidies waaronder de Energie-investeringsaftrek (EIA). Bij deze subsidieregeling wordt een percentage van het investeringsbedrag afgetrokken van de fiscale winst.

 

Wanneer moet ik de EED-audit indienen?

Heeft jouw organisatie een EED-audit plicht? Dan moet je één keer in de vier jaar rapporteren. De derde ronde opent op 1 juli 2023 en loopt tot 31 december 2024. De nieuwe audit moet uiterlijk 4 jaar na het indienen van de vorige audit opnieuw ingediend worden.

 

De EED-audit en informatieplicht energiebesparing combineren

Naast de EED-auditplicht is er ook nog de informatieplicht energiebesparing. Hiervoor moet één keer in de vier jaar geïnformeerd worden welke energiebesparende maatregelen door jouw organisatie zijn uitgevoerd. Voor deze ronde moet de rapportage uiterlijk 1 december 2023 ingediend worden. Wanneer we jouw organisatie helpen met de EED-audit, voeren we de informatieplicht gelijktijdig uit.

 

Wil je hulp bij het uitvoeren van de EED-audit?

Neem contact met ons op en we bespreken samen de mogelijkheden.