Extra subsidieronde Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Er komt een extra subsidieronde SDE+ voor hernieuwbare energie in het voorjaar van 2020. Het budget voor deze extra aanvraagronde is ontstaan als gevolg van het niet volledig benutten van het beschikbare budget in 2019. Met de SDE subsidie stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De regeling is bedoeld voor bedrijven, instellingen en non-profit organisaties die zelf duurzame energie willen produceren. Zeer interessant als u bijvoorbeeld overweegt uw gebouwen te verduurzamen door zelf zonne-energie te produceren. Het verkort namelijk de terugverdientijd van de investering. Bij toekenning wordt het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie vergoed over een periode van vijftien jaar.

Vanuit de RVO is een voorlichtingsfilm over de SDE+ gemaakt, deze delen wij hier graag met u.

Daarnaast wordt in 2020 de bestaande SDE+ regeling verbreed naar de SDE++.

Bij de nieuwe SDE++ regeling staan de drie letters voor ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie’. De subsidies voor het opwekken van duurzame energie blijven bestaan, maar daarnaast kan er dan ook subsidie worden aangevraagd voor andere technieken die zorgen voor reductie van CO₂- of andere broeikasgassen.

De nieuwe SDE++ subsidieregeling is op dit moment nog in voorbereiding. Het indienen van subsidieaanvragen zal pas mogelijk zijn in het voorjaar van 2020. 

Wij helpen u alvast graag bij het onderzoeken en/of voorbereiden van een SDE+ of SDE++ subsidie. Neem voor vragen of meer informatie vrijblijvend contact met ons op.