Gezond binnenklimaat voor Basisscholen De Biekorf en De Vuurvlinder in Geertruidenberg

Er is al veel gezegd over ventilatie in schoolgebouwen in relatie tot de verspreiding van COVID-19. Voor de leerlingen en leerkrachten van basisscholen de Biekorf en de Vuurvlinder in Geertruidenberg behoort deze discussie in ieder geval tot het verleden. Zij zullen a.s. maandag hun nieuwe schooljaar starten in een frisse en gezonde omgeving.

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan een beter en gezonder binnenklimaat in beide basisscholen. Tijdens de schoolvakantie zijn alle leslokalen voorzien van een decentraal ventilatiesysteem. Met behulp van deze ventilatiesystemen worden de lokalen geventileerd en mechanisch gekoeld met 100% buitenlucht, de warmteterugwinning vindt plaats via een kruisstroomwisselaar. Door deze constructie vindt er op geen enkele wijze recirculatie plaats en blijven luchttoevoer en -afzuig 100% gescheiden.