Heeft uw organisatie al aan de EED Energie-audit plicht voldaan?

Indienen kan nog tot 31 december 2020

De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik en van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan.

Bent u EED plichtig?

De EED Energie-audit verplichting geldt voor de volgende ondernemingen:

  • Bedrijven die 250 personen (250 fte) of meer werkzaam hebben, óf
  • Bedrijven met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én daarnaast een jaarlijks balanstotaal hebben van meer dan € 43 miljoen.

Wetchecker energiebesparing

Zeker weten of uw onderneming EED Energie-audit plichtig is? RVO heeft een tool ontwikkeld om in vijf minuten duidelijkheid te krijgen over de energiebesparingsplichten van uw onderneming. Doorloop de stappen op de wetchecker energiebesparing.

Uiterlijke indiendatum

De deadline voor het indienen van uw energie-auditverslag is uiterlijk 31 december 2020. Wanneer een Energie-audit niet voldoet of niet tijdig wordt ingediend, kan de Minister een last onder dwangsom opleggen aan de organisatie. Daarnaast dient u iedere vier jaar na de voorgaande EED Energie-audit een nieuwe in te dienen.

Meer weten, of hulp nodig bij het uitvoeren van uw EED Energie-audit?

Neem dan vooral contact op met ons, wij helpen en begeleiden u graag verder in dit traject. Wij hebben de kennis, kunde én certificeringen om al uw duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.