De ingangsdatum van 1 januari 2020 voor de nieuwe BENG-regelgeving is niet haalbaar en wordt uitgesteld.

De ingangsdatum van 1 januari 2020 voor de nieuwe BENG-regelgeving is niet haalbaar en wordt uitgesteld. Dit bevestigde het ministerie van BZK op 26 april 2019 in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding is dat de BENG rekenpakketten te laat beschikbaar komen. Die zouden zes maanden vóór 1 januari 2020 gereed moeten zijn.

De Lente-akkoord partners hebben tijdens de NTA 8800 Programmaraad van 16 april jl. aan een aanwezige ambtenaar van BZK gevraagd om duidelijkheid te scheppen over de invoering van de BENG-regelgeving. Deze liet weten dat het géén 1 januari 2020 wordt, maar dat over een nieuwe datum nog niets te zeggen is. De nieuwe datum zal tenminste 6 maanden voor inwerkingtreding worden gecommuniceerd. Minister Ollongren komt in juni 2019 met een Kamerbrief over de BENG-eisen en de planning naar buiten.

Zolang de NTA 8800 nog niet van kracht is dienen gebouweigenaren uit te gaan van de huidige Energie Index systematiek (NEN 7120). Deze labels zijn 10 jaar geldig.

Lees ook onze eerder gepubliceerde blog van onze collega Ronnie Theeuwes: Energie Prestatie Gebouwen in de toekomst