Klictet gediplomeerd en gecertificeerd voor de NTA 8800

Sinds 1 januari 2021 is de NTA8800 de bepalingsmethode voor de energieprestatie van alle gebouwen (woningen en utiliteit, bestaand en nieuw) in Nederland.  

De overheid stelt strenge BENG-eisen aan alle nieuw te bouwen woningen en utiliteitsgebouwen in Nederland.
BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen en wordt uitgedrukt met 3 BENG-indicatoren, te weten:

  • BENG-1: Energiebehoefte
  • BENG-2: Primair energieverbruik
  • BENG-3: Aandeel hernieuwbare energie

De minimaal gestelde eisen zijn vastgelegd in het bouwbesluit en kunnen per gebouw en functie verschillen.

Om aan te tonen dat gebouwen voldoen aan de gestelde eisen wordt gebruik gemaakt van geattesteerde software die gebaseerd is op de nieuwe rekenmethodiek; NTA8800.

Alleen gediplomeerde EP-adviseurs zijn bevoegd voor het opstellen van BENG-berekeningen ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning of voor het opstellen van een energielabel. Met trots kunnen wij mededelen dat onze collega's Ronnie Theeuwes en Rob Jongenelen volledig gediplomeerd zijn. Beide hebben hun examens uitstekend afgelegd en zijn op alle onderdelen bevoegd voor het opstellen en afmelden van BENG-berekeningen en energielabels.

Het definitief afmelden en registreren van de berekeningen en energielabels kan alleen door organisaties die conform de BRL 9500 gecertificeerd zijn. Wij hebben inmiddels  de gehele certificering hiervoor doorlopen en zijn ook hier trots om te melden dat we daarin geslaagd zijn en officieel gecertificeerd zijn!  

“De eerste nieuwe energielabels zijn inmiddels afgemeld, geheel volgens de nieuwe NTA 8800”.

Zijn er vragen over dit onderwerp of wil je meer weten, neem contact op met ons en wij helpen je graag verder!