Opdracht voor de nieuwbouw van sport- en beleefcampus De Braak in Helmond

Wij zijn bijzonder trots dat wij van de Gemeente Helmond en Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) opdracht hebben ontvangen om het installatieadvies te verzorgen voor de nieuwbouw van de multifunctionele sportaccomodatie (MFSA) De Braak in Helmond.

De Braak wordt de sport en (be)leefcampus van Helmond. Een combinatie van onderwijs, gezondheid, breedtesport en topsport in een multifunctioneel, duurzaam en innovatief complex. De Braak wordt meer dan alleen een sportpark, het geeft een sociale impuls aan heel Helmond. Een impuls die het meedoen, het elkaar ontmoeten en een gezonde leefstijl bevordert.

Gedurende het hele traject, vanaf voorontwerp tot aan uitvoeringsgereed ontwerp, wordt er intensief samengewerkt vanuit een integraal ontwerpteam,  bestaande uit architect, constructeur, adviseur bouwfysica en wij als installatie adviseur. 
Samen gaan we voor een prachtig eindresultaat, wat waarschijnlijk eind 2022 in gebruik genomen wordt.

Voor de complete projectreferentie, klik hier.