Opdracht voor Valuas College in Venlo voor verbeteren van het binnenklimaat

Het kabinet heeft miljoenen beschikbaar gesteld om schoolbesturen en gemeenten te helpen om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat hierbij vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Dit wordt de SUVIS regeling genoemd en staat voor: Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS).

Goed geventileerde schoolgebouwen dragen bij aan het leervermogen, de creativiteit en gezondheid van leerlingen en leerkrachten.

Onze opdrachtgever Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO) heeft deze subsidie verkregen en wil hiermee het binnenklimaat van het Valuas College in Venlo gaan verbeteren. Wij gaan ze hierbij ondersteunen met installatieadvies en de volledige bouwbegeleiding. De school wordt de komende 2 jaar volledig onderhanden genomen op het gebied van ventilatie, inclusief CO2 regeling en monitoring. 

Wij danken OGVO voor deze mooie opdracht en we kijken uit naar een fijne samenwerking!