Oplevering locatie Het Parkhuis aan de Dubbelsteijnlaan in Dordrecht

Op 16 maart jl., heeft de oplevering plaatsgevonden van het plandeel Dubbelsteijnlaan van locatie Het Parkhuis in Dordrecht. Het betreft de realisatie van 36 studio’s verdeeld over vier woongroepen en algemene voorzieningen.

Wij zijn betrokken bij de totale herontwikkeling van deze locatie. Naast de realisatie van deze 36 appartementen, zijn we betrokken bij de ondergrondse infrastructuur, wijziging van de totale nutsvoorzieningen en het opstellen van een Programma van Eisen en selectie zorgleverancier. Tot slot zijn we op dit moment bezig met het afronden van de bestekken ten behoeve van het plandeel Haaswijkweg voor 72 appartementen en studio’s, kantoren en spreekkamer faciliteiten. Alle voorzieningen worden gerealiseerd terwijl de zorglocatie volledig in bedrijf blijft.

Trots zijn we op het eerste resultaat. Door een goede samenwerking van vele partijen is het gelukt om binnen 15 maanden een project vanaf een Programma van Eisen op te leveren.