Protocol "Samen veilig doorwerken" in Coronatijd

Om ervoor te zorgen dat het werk in de bouw en technieksector niet stilvalt, heeft het Rijk samen met een vertegenwoordiging uit de bouw- en technieksector, het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ vastgesteld. In het protocol staan adviezen voor werknemers in de bouw- en technieksector over hoe zij zo veilig en gezond mogelijk kunnen werken op bouwlocaties tijdens de huidige coronacrisis. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties. 

In aanvulling op dit protocol heeft NLingenieurs een “Protocol Veilig Veldwerk” door ingenieursbureaus opgesteld.
Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, opdrachtgevers, klanten en werknemers over óf en hoe veldwerk, milieuonderzoek, inspecties en inventarisaties in de buitenlucht en inspecties in gebouwen door ingenieursbureaus veilig uitgevoerd kan worden ten tijde van de coronacrisis.

Het protocol ligt inmiddels ter goedkeuring bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en het RIVM. Zodra het is goedgekeurd zal het worden toegevoegd aan het protocol Samen Veilig Doorwerken.

Uiteraard volgen wij bij Klictet en Klictix alle maatregelen op en werken onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Wij zijn bereikbaar per telefoon, per mail en we hebben de mogelijkheid om digitaal te vergaderen. Ook voor overleg met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners stimuleren we digitaal vergaderen.