Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Nederland moet verduurzamen. Het maatschappelijk vastgoed zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten ontkomt er niet aan. Om de eigenaren van het maatschappelijk vastgoed tegemoet te komen is een DUMAVA-subsidie beschikbaar gesteld.

Met de subsidie wordt een integraal energieadvies opgesteld en uitgevoerd. Ook kunnen tot drie erkende verduurzamingsmaatregelen worden genomen, waaronder het opstellen van een energielabel.

De belangrijkste voorwaarden:

  • Een integraal verduurzamingsproject start om gebouwen duurzaam te renoveren op basis van een maatwerkadvies. Het advies moet ervoor zorgen dat het pand na de renovatie minimaal energielabel B heeft of er een verbetering is opgetreden van ten minste 3 labels;
  • Het maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder;
  • Is het vastgoed opgeleverd na 2012? Dan komt het alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat het vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting.

De subsidie bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen bedraagt 30% van de projectkosten met een minimum van € 5.000 per aanvraag en een maximum van € 2.500.000,- per twee jaar, per gebouw. Bij integrale verduurzamingsprojecten geldt een minimum van € 25.000 per aanvraag. De subsidie voor advies- en begeleidingskosten bedraagt 50%. De subsidie aanvraag indienen kan vanaf maandag 3 oktober 2022. In totaal is er €150 mln. beschikbaar, te verdelen op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. 

Wij hebben veel ervaring in het verduurzamen van gebouwen en kunnen ervoor zorgen dat ook u aanspraak maakt op de subsidie.

Dit doen wij door eerst te bepalen welke route het beste bij uw organisatie en uw vastgoed past. Na deze verkenning bieden wij u een verduurzamingsadvies als offerte aan. Integraal middels maatwerkadvies, of gericht op de meest slimme maatregelen middels energieadvies. Aansluitend kunnen wij voor u de aanvraag opstellen welke voldoet aan de gestelde voorwaarden zoals de benodigde gegevens en verklaringen. 

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op: rvo.nl/subsidies-financiering/dumava