Transformatieproject DENISE genomineerd voor de NRP (Nationaal Renovatie Platform) Gulden Feniks 2020

Voor DE Nieuwe Internationale School Esprit, kortweg DENISE in Amsterdam, is Paul de Ruiter Architects, samen met ons, HEVO, Pieters Bouwtechniek, Adviesbureau DWA en Van der Leij bouwbedrijven genomineerd voor de NRP (Nationaal Renovatie Platform) Gulden Feniks 2020, dé nationale prijs voor renovatie en transformatie!

Om in te spelen op het toenemend aantal leerlingen van DENISE (PO/VO school in Amsterdam) is het voormalig onderwijsgebouw uit 1959 getransfomeerd tot een moderne school die voldoet aan alle hedendaagse eisen van onderwijshuisvesting. Het monumentale pand, ontworpen door de bekende architect Jan Leupen, werd in ere herstelt en zo aangepast dat het voldoende ruimte biedt voor een duurzame en moderne leeromgeving in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs.

Wij hebben het installatieadvies verzorgd en zijn van voorontwerp tot en met uitvoering volledig betrokken geweest bij dit project.

Voor de NRP Gulden Feniks 2020 nomineerde de jury zeven projecten. In totaal werden 70 projecten ingediend in de categorieën Renovatie, Transformatie en Gebiedstransformatie. De winnaars worden bekend gemaakt op 17 november 2020.

Wij feliciteren Paul de Ruiter Architects en alle andere betrokkenen met deze nominatie en wachten in spanning de uitslag af!