Week van de Circulaire Economie

Het is deze week "De week van de Circulaire Economie".
Wat circulair werken voor ons betekent, hebben wij dagelijks via onze Social Media kanalen kenbaar gemaakt in de vorm van wist-u-dat stellingen. 

Alle wist-u-dat onderwerpen hebben we inmiddels gebundeld zodat ze hier nog eens rustig nagelezen kunnen worden.

Wist u dat:

 • Er binnen Klictet een werkgroep ‘Circulair’ actief is?
  Wij volgen ontwikkelingen en bespreken vragen die bij onze klanten ontstaan. De werkgroep werkt daarnaast aan praktische tools, bespreken van klantvragen, bundelen van kennis en ervaring en volgt cursussen en seminars.
   
 • Er verschillende definities van duurzaamheidsconcepten zijn?
  Wij werken met de Bruntland definitie omdat deze ook voor het concept circulair veel houvast biedt. De definitie staat voor: "Een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen" (Bruntland).
   
 • Onze collega Rob Jongenelen veel studie- en werkervaring heeft op het gebied van circulariteit?
  Cradle-to-Cradle valt ook onder zijn specialisme. Om dit onderwerp onder de aandacht te brengen heeft hij binnen onze werkgroep een speciale kennissessie hierover verzorgd. In het kort staat Cradle to Cradle voor producten die oneindig kunnen worden hergebruikt of die onschadelijk kunnen worden afgebroken. Wanneer de Corona regels versoepeld worden willen we graag een externe kennissessie hieraan besteden. Uiteraard houden we je later dit jaar op de hoogte maar schroom niet om je interesse hiervoor alvast kenbaar te maken!
   
 • Circulair werken volgens onze collega Roy Goorden een andere werkwijze inhoudt dan we als branche gewend zijn?
  Vaak maakt hij de vergelijking met het maken van een reis. Normaal boek je een reis waar je vooraf weet wat er gebeurt. Bij circulair werken is de bestemming vaak niet het doel en ook het inzicht in de reis is beperkt. Dit omdat circulair werken, net als duurzaamheid, een breed begrip is wat niet eenvoudig te definiëren valt en voor iedereen anders is. Om deze reden leggen wij de nadruk op een werkwijze die zich richt op het optimaliseren en continu verbeteren van een ontwerp. Samen, met ieder zijn kwaliteiten. Doen waar je goed in bent dus. De technische ontwikkelingen in ons vakgebied gaan erg snel. Om dit bij te kunnen houden dien je jezelf en het ontwerp van de installaties flexibel op te stellen.
   
 • Bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) verplicht is? 
  De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwe kantoorgebouwen (groter dan 100 m²) en om nieuwbouwwoningen. Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximum grenswaarde van 1,0. De MPG is vastgelegd in het bouwbesluit en wordt de komende jaren verder aangeschroefd. Hierdoor verwachten we een hogere vraag naar circulair werken, ook op installatietechnisch gebied!

Laten we elkaar versterken, voordragen waar we goed in zijn en samen een systeem vormen waarin we bijdragen bij aan een duurzamere wereld!

Meer informatie, brainstormen of samenwerken over circulariteit en de gebouwde omgeving? Zoek vooral contact, wij horen het graag!