Herontwikkeling Het Parkhuis Dordrecht

Installatieadvies

De herontwikkeling bestaat uit een grootschalige nieuwbouw van de hoofdlocatie van Het Parkhuis, gelegen aan de Haaswijkweg Oost in Dordrecht. Een deel van de huidige bebouwing wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. In de nieuwbouw komen 108 nieuwe wooneenheden waarmee Het Parkhuis een veilige omgeving voor 108 psychogeriatrische bewoners en jong dementerende gaat creëren.

De planontwikkeling van dit  project wordt in fases uitgewerkt. Al in een vroegtijdig stadium zijn alle wensen en eisen doorgesproken in het ontwerpteam en zijn gebruikersoverleggen vertaald in installatieconcepten die bijdragen aan optimale resultaten.

De nieuwbouw zal bestaan uit 90 studio’s (verdeeld over 10 groepswoningen),16 tweekamerappartementen, 2 grotere studio’s, een ruimte voor spreekuren en behandelingen, kantoorruimten en een Trefpunt. 

Het eindresultaat wordt een prachtige woonlocatie die ondersteunend moet zijn aan het verlenen van zorg die aansluit op de vraag van de bewoner en de zorgvisie van het Parkhuis. De nieuwe locatie gaat optimale omstandigheden bieden om zorg te verlenen en het welzijn van de bewoners te versterken. Ambities als huiselijkheid, duurzaamheid, comfort, onderhoudsarm en flexibiliteit spelen hierin een belangrijke rol.

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Nieuwbouw Woon-Zorgcomplex Het Hoge Veer - Geertruidenberg
  Nieuwbouw Woon-Zorgcomplex Het Hoge Veer - Geertruidenberg

  Het "oude" Hoge Veer Complex in Raamsdonksveer dateert uit de jaren 70 en voldoet niet meer aan nieuwste visie en wensen van de zorginstelling. Om invulling te geven aan de visie van de zorgorganisatie is een nieuwbouwplan ontwikkelt. Er is gekozen voor nieuwbouw op een prachtige locatie aan het Koninginnebastion in Geertruidenberg. 

 • Herontwikkeling Zorgcentrum De Riethorst - Geertruidenberg
  Herontwikkeling Zorgcentrum De Riethorst - Geertruidenberg

  Op de huidige plaats van de bestaande zorglocatie aan de Venestraat in Geertruidenberg komt een nieuw verpleeghuis waar ontmoeten centraal staat. Het wordt een comfortabel gebouw met voldoende privacy voor cliënten. Bij het bouwkundig ontwerp is nadrukkelijk rekening gehouden met de ruimtelijke omgeving: de bomenrijen in de Venestraat en de bestaande centrumbebouwing. De nieuwbouw sluit aan bij de kleinschaligheid van de oude kern van Geertruidenberg. Dit betekent een verrijking van de historische binnenstad.

 • Herontwikkeling Woonzorgcomplex St. Martinus - Weert
  Herontwikkeling Woonzorgcomplex St. Martinus - Weert

  Op de locatie van St. Martinus hebben al diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten plaatsgevonden, waaronder de nieuwbouw van de Shorstay en Longstay afdelingen en de renovatie van de entreezone. De huidige herontwikkeling betreft een grootschalige vervangende nieuwbouw van de resterende bouwdelen en een gedeeltelijke renovatie met beperkte uitbreiding van de Shortstay en Longstay afdelingen.