Herontwikkeling Woonzorgcomplex St. Martinus - Weert

Installatieadvies

Op de locatie van St. Martinus hebben al diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten plaatsgevonden, waaronder de nieuwbouw van de Shorstay en Longstay afdelingen en de renovatie van de entreezone. De huidige herontwikkeling betreft een grootschalige vervangende nieuwbouw van de resterende bouwdelen en een gedeeltelijke renovatie met beperkte uitbreiding van de Shortstay en Longstay afdelingen.

Er wordt voorzien in 9 kantelbare doelgroepen voor zowel somatische bewoners als bewoners met Huntington. De drie woongebouwen worden gekoppeld aan een centrale bouwdeel met o.a. een grandcafé en de dagbehandeling. Tevens wordt voorzien in een volledig behandelgebouw en een parkeerkelder.

Het resultaat: een gebouw dat onderdak biedt aan kwetsbare doelgroepen, waarbij aspecten als duurzaam bouwen, veiligheid, comfort, flexibiliteit en toegankelijkheid belangrijke uitgangspunten waren.

Het project is door alle adviseurs en aannemers volledig in BIM uitgewerkt.
De gehele herontwikkeling is medio 2e kwartaal 2019 afgerond.

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Herontwikkeling locatie Sterrebos - Roosendaal
  Herontwikkeling locatie Sterrebos - Roosendaal

  Locatie Sterrebos is onderdeel van S&L zorg en geeft huisvesting en dagbesteding aan bewoners met een verstandelijke beperking. De locatie kenmerkt zich door haar open karakter midden in de woonwijk. De renovatie en nieuwbouw plannen hebben 10 jaar geduurd en ons bureau is continu in het proces betrokken. Het vertrouwen van S&L zorg en de grenzeloze betrokkenheid van onze medewerkers heeft geresulteerd in een langdurige samenwerking met een fantastisch eindresultaat.

 • Herontwikkeling locatie Lambertijnenhof - Bergen op Zoom
  Herontwikkeling locatie Lambertijnenhof - Bergen op Zoom

  Locatie Lambertijnenhof is onderdeel van S&L zorg en geeft huisvesting en dagbesteding aan bewoners met een verstandelijke beperking. De locatie kenmerkt zich door haar open karakter midden in de woonwijk. De renovatie en nieuwbouw plannen hebben 10 jaar geduurd en ons bureau is continu in het proces betrokken. Het vertrouwen van S&L zorg en de grenzeloze betrokkenheid van onze medewerkers heeft geresulteerd in een langdurige samenwerking met een fantastisch eindresultaat.

   

 • Nieuwbouw Zorgcentrum St. Martinus - Weert
  Nieuwbouw Zorgcentrum St. Martinus - Weert

  St. Martinus wilde haar functie van specialistisch verpleeghuis verder uitbreiden en hierbij ondersteuning vinden door een optimale huisvesting. De nieuwe bouwdelen van het verpleeghuis bestaan uit een Shortstay en een Longstay afdeling.