Klimaatoplossing gebouw X KWIC - Den Bosch

Installatieadvies

Gebouw X van het Koning Willem I College in Den Bosch is een gebouw waarin tijdelijk (periode van +/- 5 jaar) onderwijs is gehuisvest.
Het binnenklimaat in dit gebouw was niet optimaal en ons is gevraagd om een structurele verbetering aan te dragen.

 

 • Koning Willem I College - Den Bosch

Na een uitgebreide inventarisatie is er door ons een variantenstudie uitgevoerd. Belangrijke criteria die hierin behandeld zijn waren onder andere:

 • Technische haalbaarheid;
 • Comfortniveau;
 • Faseerbaarheid uitvoering in relatie tot het schoolrooster;
 • Investeringsniveau en exploitatiekosten;
 • Herbruikbaarheid;
 • Ruimtelijke inpassing.

Hierna hebben we een volledig installatieconcept uitgewerkt  met oplossingen voor de klimaatproblemen. Uit een selectie is een installateur aangesteld om de oplossingen in de praktijk uit te voeren. Ook in deze fases uitvoeringsvoorbereiding en uitvoering hebben wij de begeleiding verzorgd.          

 

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Herhuisvesting Praktijkschool De Singel - Oss
  Herhuisvesting Praktijkschool De Singel - Oss

  Omdat de huidige school sterk was verouderd en niet meer voldeed aan de eisen van praktijkgericht onderwijs, is De Singel te geherhuisvest in een bestaand bedrijfsgebouw aan de Euterpehof 20 in Oss. De nieuwe praktijkschool biedt onderdak aan ca. 250 leerlingen. We hebben de school geholpen om haar ambitie waar te maken: 'Het meest realistische school-werkbedrijf voor praktijkonderwijs van Nederland'.

 • Verbetering Binnenklimaat en Energie Prestatie Advies op maat KWIC - Den Bosch
  Verbetering Binnenklimaat en Energie Prestatie Advies op maat KWIC - Den Bosch

  Bij het Koning Willem I College was de behoefte om in het verlengde van een meerjaren onderhoudsbudgetplan, inzicht te verkrijgen in verbeteringen van de installatievoorzieningen, verbetering van het binnenklimaat en mogelijkheden tot energiebesparing.