Nieuwbouw Campus aan de Lanen - Rosmalen

Installatieadvies en Bouwfysica

In de wijk De Groote Wielen in Rosmalen is de nieuwbouw van Campus aan De Lanen gerealiseerd. Een bijzonder kindcentrum waar plaats wordt geboden aan kinderen van 0 tot 15 jaar. Een hele bewuste keuze zodat kinderen langer kunnen profiteren van het onderwijsconcept. Daarnaast is er langer de tijd om te kiezen voor het vervolgonderwijs. Naast deze doorgaande ontwikkelingslijn kenmerkt Campus aan De Lanen zich door de speerpunten “buiten zijn en buiten leren”.

Het kindcentrum bestaat uit een basisschool voor 500 leerlingen, een kinderdagopvang, een buitenschoolse opvang en een gymzaal. Het maakt onderdeel uit van het centrum van De Groote Wielen in Rosmalen.

Campus aan De Lanen is flexibel van opzet, onderhoudsarm en schoonmaakvriendelijk in gebruik. Ook is er rekening gehouden met de stedenbouwkundige context waarbinnen het gebouw gerealiseerd is en de daarbij behorende sociale veiligheids- en privacyaspecten.

De nieuwe school is duurzaam en energiezuinig. Campus aan De Lanen is een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) waarbij tenminste aan de Frisse Scholen Klasse B is voldaan. Dit is gerealiseerd door de juiste combinatie van schiloptimalisatie en een duurzaam klimaatconcept. Nagenoeg het gehele dak is voorzien van de benodigde zonnepanelen.

De houten constructie van de gebouwen en de transparantie maken connectie met de groene omgeving met aan beide zijden ruimte voor speelpleinen en groen. Bij het ontwerp en de inrichting van het nieuwe pand is verbinding met de natuur een belangrijk uitgangspunt geweest. Het gaat dan om voldoende daglicht, planten, zicht op groen en natuurlijke ventilatie. 

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Nieuwbouw Brede School Dalemplein - Gorinchem
  Nieuwbouw Brede School Dalemplein - Gorinchem

  Het nieuwe gebouw is een brede voorziening voor onderwijs en opvang in de wijk: een multifunctioneel gebouw met hoogwaardige faciliteiten voor bijvoorbeeld een buurthuisfunctie en binnen- en buitensport. Het gebouw biedt Gorinchem nog meer de mogelijkheid om een optimale leeromgeving te bieden voor scholieren. De school draagt bij aan een optimale huisvesting en leeromgeving en de doorgaande leerlijn.

   

 • Nieuwbouw KPO Kindcentrum De Stappen - Wouw
  Nieuwbouw KPO Kindcentrum De Stappen - Wouw

  KPO De Stappen heeft een nieuw Speel- en Leercentrum gerealiseerd in Wouw. De school biedt onderdak aan verschillende onderwijsvormen en leerlingen, maar werkt volgens één onderwijsconcept.  

 • Nieuwbouw IKC De Klimboom - Arnhem
  Nieuwbouw IKC De Klimboom - Arnhem

  De nieuwe school "Intern Kind Centrum (IKC) De Klimboom" is gevestigd aan het Breezandpad in Arnhem. Het nieuwe kindcentrum bestaat uit een basisschool met modern, toekomstgericht onderwijs, Peutergroep de Wildebras (SPA) en buitenschoolse opvang Het Ruimteschip (SKAR). De school ligt naast het nieuwe gebouw van Basisschool De Kringloop. Deze twee scholen zijn met elkaar verbonden.