Nieuwbouw en renovatie Basisschool De Kraats - Bennekom

Installatieadvies en Bouwfysica

Het bijzondere gebouw, dat gedeeltelijk meer dan 100 jaar oud is, voldoet na renovatie aan de BENG-eisen en is daardoor duurzaam én toekomstbestendig. Bovendien is bij de renovatie de oude, originele uitstraling van de gevel hersteld.

 

Voor de renovatie bestond het schoolgebouw uit verschillende bouwdelen, waarvan de ‘oudbouw’-delen dateerden uit 1913 en 1973 en het ‘nieuwbouw’-deel uit 2007. De vernieuwbouw heeft ertoe geleid dat voor de bouwdelen uit 1913 en 1973 met een upgrading van de nieuwbouw uit 2007, de kwaliteit van het gehele schoolgebouw gelijk is geschakeld voor een totale levensduurverlenging (circa 30-40 jaar). 

Het gebouw voldoet aan de BENG-normen en heeft ruim 220 zonnepanelen op het dak, een koude-warmteopslag en het bestaande deel is goed geïsoleerd met steenstrips aan de buitenzijde. Uitgangspunt bij alle aanpassingen was dat de kenmerkende oude stijl gewaarborgd bleef.
Het energielabel is minimaal A++ geworden.

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Nieuwbouw IKC De Wisselaar - Breda
  Nieuwbouw IKC De Wisselaar - Breda

  De ambitie van het schoolbestuur bij dit project was een energiezuinig, toekomstbestendig en flexibel schoolgebouw. Daarnaast was de nadrukkelijke wens om de onderwijsvisie te wijzigen door niet meer te kiezen voor traditionele gesloten klaslokalen. De nieuwe school heeft een open karakter; veel open ruimten die met elkaar in verbinding staan om toekomstgericht onderwijs te kunnen geven. De klaslokalen hebben geen deuren en een beperkt aantal dichte wanden, waardoor er een open leeromgeving is ontstaan. 

 • Nieuwbouw IKC De Klimboom - Arnhem
  Nieuwbouw IKC De Klimboom - Arnhem

  De nieuwe school "Intern Kind Centrum (IKC) De Klimboom" is gevestigd aan het Breezandpad in Arnhem. Het nieuwe kindcentrum bestaat uit een basisschool met modern, toekomstgericht onderwijs, Peutergroep de Wildebras (SPA) en buitenschoolse opvang Het Ruimteschip (SKAR). De school ligt naast het nieuwe gebouw van Basisschool De Kringloop. Deze twee scholen zijn met elkaar verbonden.

 • Nieuwbouw Basisschool CBS De Brug - Waspik
  Nieuwbouw Basisschool CBS De Brug - Waspik

  Christelijke Basisschool (CBS) de Brug is een kleinschalige school waar ieder kind uniek is met zijn of haar eigen unieke kwaliteiten. CBS De Brug laat deze unieke kwaliteiten tot bloei komen. Het oude schoolgebouw voldeed niet meer aan de moderne eisen en wensen van deze tijd. Na een lange periode van plannen en voorbereiden is er uiteindelijk gekozen voor een nieuwe school op een nieuwe locatie.