Nieuwbouw IKC De Klimboom - Arnhem

Installatieadvies

De nieuwe school "Intern Kind Centrum (IKC) De Klimboom" is gevestigd aan het Breezandpad in Arnhem. Het nieuwe kindcentrum bestaat uit een basisschool met modern, toekomstgericht onderwijs, Peutergroep de Wildebras (SPA) en buitenschoolse opvang Het Ruimteschip (SKAR). De school ligt naast het nieuwe gebouw van Basisschool De Kringloop. Deze twee scholen zijn met elkaar verbonden.

De school wilde geen traditionele klaslokalen maar open ruimten, die met elkaar in verbinding staan zodat kinderen zich gemakkelijker kunnen ontwikkelen en opgroeien. De kinderen zullen zich veel gaan verplaatsen in dit gebouw en dat stelt extra eisen aan het klimaatsysteem en de akoestiek in het gebouw.

Ook dient het gebouw voldoende flexibiliteit te bieden bij groei of krimp van het aantal gebouwgebruikers. En is het van groot belang dat het gebouw energiezuinig is, ofwel voldoet aan de BENG-normering, en een gezond en prettig binnenklimaat kent.

Alle doelen samen zijn doorontwikkeld door het ontwerpteam, bestaande uit Hevo, DAT Architecten, Van de Laar, Zri, en wij van Klictet. Door het gebruik van een integraal BIM-model konden de adviseurs onderling snel schakelen en vond er betere afstemming plaats. Een ander groot voordeel van dit BIM-model was de mogelijkheid om de uiteindelijke gebruikers virtueel mee te nemen in het gebouw. Dit schepte vroegtijdig verwachtingen voor de oplevering.

Het kindcentrum is begin mei 2020 in gebruik genomen.

 

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Nieuwbouw Nieuwe Baarnsche School - Baarn
  Nieuwbouw Nieuwe Baarnsche School - Baarn

  De Nieuwe Baarnsche School is een basisschool voor maximaal 500 leerlingen, inclusief buitenschoolse opvang, peutervoorzieningen en sportvoorzieningen. Uniek is de Nieuwe Baarnsche school zeker, en in veel opzichten onderscheidend. Zo is het gebouw integraal in BIM uitgewerkt en ligt er een energiezuinig denkpatroon aan ten grondslag. Warmte-en koudevraag zijn tot een minimum gereduceerd door rekening te houden met de externe warmtelasten en de bezetting van het gebouw.

 • Nieuwbouw Revius Lyceum - Doorn
  Nieuwbouw Revius Lyceum - Doorn

  Het Revius Lyceum in Doorn is een open-christelijke school voor voortgezet onderwijs met de volgende opleidingsrichtingen:
  mavo - havo (tweetalig) - vwo (tweetalig) en gymnasium. 

  In een vroegtijdig stadium zijn alle wensen en eisen geïnventariseerd en doorgesproken in de diverse werkgroepen en vertaald in installatieconcepten die hierbij aansluiten. Het project is volledig in BIM uitgewerkt. Ook hebben we het BIM-model gebruikt om gebruikers virtueel mee te nemen in het gebouw, zodat ze een goed beeld kregen van de vertaling van het Programma van Eisen.

 • Nieuwbouw IKC Villa Vrolik - Hilversum
  Nieuwbouw IKC Villa Vrolik - Hilversum

  Het Integraal Kind Centrum (IKC) is een samenwerkingsverband van Stip Hilversum en Bink kinderopvang. Villa Lorentz, een nevenvestiging van de Lorentzschool, peuteropvang Steintje en buitenschoolse opvanglocatie Einstein zijn samen verder gegaan in dit nieuwe gebouw onder de naar Villa Vrolik. Op deze manier kunnen beide organisaties een sluitend aanbod van onderwijs en opvang bieden.