Nieuwbouw IKC De Wisselaar - Breda

Installatieadvies

Eén van de bijzonderheden bij dit project is de mogelijkheid voor het realiseren van een groene en educatieve daktuin. Een andere bijzonderheid is de uitgesproken wens van het schoolbestuur om af te stappen van de traditionele gesloten klaslokalen. In de nieuwe school wil men veel open ruimtes, die met elkaar in verbinding staan zodat kinderen zich gemakkelijker kunnen ontwikkelen en opgroeien.

De nieuwe school zal centraal staan op het gebied van duurzaamheid en energiezuinigheid.

Breedsaam is de initiatiefnemer en onze opdrachtgever voor dit project. Zij zijn een coöperatieve vereniging van 11 schoolbesturen in Breda en dragen bij aan maximale ontwikkelingskansen voor kinderen door het realiseren van een rijke leer- en werkomgeving en een veilig en gezond leer- en werkklimaat.

Met deze achterliggende gedachte zijn zij dit project opgestart. De vervangende huisvesting zal bestemd zijn voor KBS de Wisselaar, peuteropvang ’t Kuikenhof en BSO Tiktak. Het bestaande onderwijsgebouw zal deels worden gesloopt en waar nodig worden aangepast voor gebruik van tijdelijke huisvesting.

Het nieuwe IKC de Wisselaar gaat ruimte bieden voor 10 klaslokalen (open structuur), één peuteropvanggroep, een centraal hart (aula), een speellokaal, diverse ondersteunende kantoor en vergaderruimtes en een gymzaal. Ook dient het gebouw voldoende flexibiliteit te bieden bij groei of krimp van het aantal gebouwgebruikers. Hierin is voorzien in een uitbreidingsmogelijkheid van 2 klaslokalen op de eerste verdieping.

Al in een vroegtijdig stadium zijn alle wensen en eisen geinventariseerd en doorgesproken in diverse werkgroepen. De output hiervan is door ons vertaald in diverse installatieconcepten die hierbij aansluiten. Deze installatieconcepten zijn verwerkt in een variantenstudie waarbij gekeken is naar zowel de investering als de exploitatie gedurende de levensduur van 30 á 40 jaar. Middels een Multi Criteria Analyse (MCA) is inzichtelijk gemaakt wat de voor- en nadelen zijn van de installatieconcepten op gebied van technische haalbaarheid, economische haalbaarheid, duurzaamheid en comfort.

Warmte- & koudevraag worden tot een minimum gereduceerd door rekening te houden met de externe warmtelasten en bezetting van het gebouw. Het bouwkundig ontwerp en bouwfysische gebouweigenschappen sluiten hierbij aan en dragen bij aan een duurzaam totaal. Daarbij is er gekeken naar de positionering en hoeveelheid van het glas, worden koudebruggen zo veel als mogelijk voorkomen, en is het verliesoppervlakte geminimaliseerd door een compact bouwkundig ontwerp.

De school zal worden voorzien van een omkeerbare buitenluchtwarmptepomp die voorziet in de benodigde warmte en koude. Een gebalanceerd ventilatiesysteem met hoogrendement warmteterugwinning en vraagsturing op basis van CO2 zal bijdragen aan een gezonde werk- & leeromgeving.
Daarnaast zal het gebouw voorzien zijn van een energiezuinig verlichtingsconcept met daglichtafhankelijke regeling. Het gehele verlichtingsconcept word volledig in LED uitgevoerd.
Tevens zijn de voorbereidingen getroffen om het beschikbare dakoppervlakte in te zetten voor het plaatsen van zonnepanelen.

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Nieuwbouw IKC De Klimboom - Arnhem
  Nieuwbouw IKC De Klimboom - Arnhem

  De nieuwe school "Intern Kind Centrum (IKC) De Klimboom" is gevestigd aan het Breezandpad in Arnhem. Het nieuwe kindcentrum bestaat uit een basisschool met modern, toekomstgericht onderwijs, Peutergroep de Wildebras (SPA) en buitenschoolse opvang Het Ruimteschip (SKAR). De school ligt naast het nieuwe gebouw van Basisschool De Kringloop. Deze twee scholen zijn met elkaar verbonden.

 • Nieuwbouw Spilcentrum Spaaihoeve - Eindhoven
  Nieuwbouw Spilcentrum Spaaihoeve - Eindhoven

  Kinderen moeten de ruimte krijgen om in hun eigen tempo en op hun eigen manier te ontdekken, leren en groeien. Dat is de filosofie achter de nieuwbouw van spilcentrum Spaaihoeve in Eindhoven. Een allesverwoestende brand bracht de nieuwbouwplannen van deze Jenaplanschool in een stroomversnelling. De school moest letterlijk alles achter zich laten. Dat schiep – hoe vreemd het ook klinkt – alle ruimte om opnieuw te beginnen. Medewerkers, ouders en kinderen dachten samen na over hun ideale schoolgebouw. En dat is er eentje zonder klaslokalen!

   

 • Nieuwbouw IKC Villa Vrolik - Hilversum
  Nieuwbouw IKC Villa Vrolik - Hilversum

  Het Integraal Kind Centrum (IKC) is een samenwerkingsverband van Stip Hilversum en Bink kinderopvang. Villa Lorentz, een nevenvestiging van de Lorentzschool, peuteropvang Steintje en buitenschoolse opvanglocatie Einstein zijn samen verder gegaan in dit nieuwe gebouw onder de naar Villa Vrolik. Op deze manier kunnen beide organisaties een sluitend aanbod van onderwijs en opvang bieden.