Nieuwbouw Nieuwe Baarnsche School - Baarn

Installatieadvies

De Nieuwe Baarnsche School is een basisschool voor maximaal 500 leerlingen, inclusief buitenschoolse opvang, peutervoorzieningen en sportvoorzieningen. Uniek is de Nieuwe Baarnsche school zeker, en in veel opzichten onderscheidend. Zo is het gebouw integraal in BIM uitgewerkt en ligt er een energiezuinig denkpatroon aan ten grondslag. Warmte-en koudevraag zijn tot een minimum gereduceerd door rekening te houden met de externe warmtelasten en de bezetting van het gebouw.

In een vroegtijdig stadium zijn alle wensen en eisen geïnventariseerd en doorgesproken in de diverse werkgroepen en vertaald in installatieconcepten die hierbij aansluiten. Het project is volledig in BIM uitgewerkt. Ook hebben we het BIM-model gebruikt om gebruikers virtueel mee te nemen in het gebouw, zodat ze een goed beeld kregen van de vertaling van het Programma van Eisen.

De nieuwe school is duurzaam en energiezuinig. Warmte-en koudevraag zijn tot een minimum gereduceerd door rekening te houden met de externe warmtelasten en bezetting van het gebouw. Dit heeft als positief effect dat het gehele klimaatconcept tegen relatief lage investeringskosten is gerealiseerd en de exploitatielasten met betrekking tot energie en onderhoud laag zijn. Voorbeeld hierin is de WKO die slechts 9.9 m3/h bedraagt en daardoor vergunningsvrij is.   

Het gebouw wordt met slechts een 50 kW aan warmtepompvermogen verwarmd. Voor een schoolgebouw van 4.400 m2 BVO is dit extreem laag. Er is een energiezuinig verlichtingsconcept met daglichtafhankelijke regeling en er is een compleet dekkend WIFI netwerk aanwezig voor data en telefonie. De armaturen kunnen afhankelijk van de gewenste activiteit in de lokalen van lichtsterkte en lichtkleur veranderen. Het gehele concept is volledig in LED en uiterst energiezuinig.

 

3D animatievideo van De Nieuwe Baarnsche School

3D animatievideo van De Nieuwe Baarnsche School

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Nieuwbouw Revius Lyceum - Doorn
  Nieuwbouw Revius Lyceum - Doorn

  Het Revius Lyceum in Doorn is een open-christelijke school voor voortgezet onderwijs met de volgende opleidingsrichtingen:
  mavo - havo (tweetalig) - vwo (tweetalig) en gymnasium. 

  In een vroegtijdig stadium zijn alle wensen en eisen geïnventariseerd en doorgesproken in de diverse werkgroepen en vertaald in installatieconcepten die hierbij aansluiten. Het project is volledig in BIM uitgewerkt. Ook hebben we het BIM-model gebruikt om gebruikers virtueel mee te nemen in het gebouw, zodat ze een goed beeld kregen van de vertaling van het Programma van Eisen.

 • Nieuwbouw VSO Het Kentalis College - Utrecht
  Nieuwbouw VSO Het Kentalis College - Utrecht

  Sinds augustus 2015 is het nieuwe VSO Het Kentalis College Utrecht – voorheen Het Rotsoord – in de Utrechtse wijk Hoograven in gebruik. Het gebouw is ontwikkeld in een samenwerking tussen schoolbesturen Kentalis en Auris. Op de school zitten zo’n 135 leerlingen tussen de 12 en 20 jaar, die doof of slechthorend zijn, of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Voor deze speciale doelgroep is gekozen voor een robuust gebouw, met veel aandacht voor rust, licht en geluid.

 • Nieuwbouw Pieter Jelles Troelstraschool - Amsterdam
  Nieuwbouw Pieter Jelles Troelstraschool - Amsterdam

  De Pieter Jelles Troelstraschool is een basisschool met circa 750 leerlingen. De school is een openbare kunstmagneetschool met een Jaargroep en Montessori afdeling. 

  Met de nieuwbouw krijgt de school een duurzaam, energiezuinig en toekomstbestendig onderkomen.