Nieuwbouw Woon-Zorgcomplex Het Hoge Veer - Geertruidenberg

Installatieadvies

Het "oude" Hoge Veer Complex in Raamsdonksveer dateert uit de jaren 70 en voldeed niet meer aan nieuwste visie en wensen van de zorginstelling. Om invulling te geven aan de visie van de zorgorganisatie is een nieuwbouwplan ontwikkelt. Er is gekozen voor nieuwbouw op een prachtige locatie aan het Koninginnebastion in Geertruidenberg. 

In een vroegtijdig stadium zijn alle wensen en eisen doorgesproken in het ontwerpteam en zijn gebruikersoverleggen vertaald in installatieconcepten die hierbij aansluiten. Het project is volledig in BIM uitgewerkt. Ook hebben we het BIM-model gebruikt om de gebruikers virtueel mee te nemen in het gebouw, zodat ze een goed beeld kregen van de vertaling van het Programma van Eisen.

Het nieuwe woon-zorg complex heeft een omvang van 7.000 m2 en bestaat uit een woonvoorziening voor dementerende ouderen en 46 appartementen voor mensen met een lichamelijke aandoening. Daarnaast zijn in het complex ondersteunende ruimten gerealiseerd, waaronder een grand café met keuken, dit ten behoeve van zorgverlening aan cliënten van Het Hoge Veer en mensen uit de wijk.

Het Hoge Veer staat voor het creëren van een woon- en leefklimaat waarin de cliënt zelf richting geeft aan het leven. 

Het eindresultaat: een gebouw dat onderdak biedt aan een kwetsbare doelgroep, waarbij aspecten als duurzaam bouwen, veiligheid, comfort, flexibiliteit en toegankelijkheid belangrijke uitgangspunten waren. 

 

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Herontwikkeling Woonzorgcomplex St. Martinus - Weert
  Herontwikkeling Woonzorgcomplex St. Martinus - Weert

  Op de locatie van St. Martinus hebben al diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten plaatsgevonden, waaronder de nieuwbouw van de Shorstay en Longstay afdelingen en de renovatie van de entreezone. De huidige herontwikkeling betreft een grootschalige vervangende nieuwbouw van de resterende bouwdelen en een gedeeltelijke renovatie met beperkte uitbreiding van de Shortstay en Longstay afdelingen.

 • Nieuwbouw huisvesting SGEVG - Locatie Winckelsteegh - Nijmegen
  Nieuwbouw huisvesting SGEVG - Locatie Winckelsteegh - Nijmegen

  De huisvesting biedt ruimte aan 6 woongroepen van 6 clienten SGEVG met gezamelijke woonkamers en afzonderingsruimtes. In het ontwerp zijn cliëntspecifieke oplossingen geïntegreerd.

 • Nieuwbouw 16 zorgappartementen aan de Loenenseweg 42 - Beekbergen
  Nieuwbouw 16 zorgappartementen aan de Loenenseweg 42 - Beekbergen

  De zorgappartementen zijn bestemd voor (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische en/of gedragsproblematiek, die langdurige intensieve zorg nodig hebben.