Uitbreiding Altra College Zuidoost - Amsterdam

Installatieadvies

Het Altra College Zuidoost is een speciale, kleinschalige vakschool in Amsterdam.De groepen waarin gewerkt wordt zijn klein, zodat er veel aandacht kan worden besteed aan persoonlijke ontwikkeling. Ook wordt er ruimte geboden om intensief met hulpverleners samen te werken bij het aanpakken van gedrags- en/of psychosociale problemen. Altra College Zuidoost biedt meer begeleiding, structuur en vooral: een nieuwe kans. 

Na bijna acht maanden bouwen is de nieuwe vleugel in gebruik genomen door MBO groepen. In de nieuwbouw bevinden zich de opleidingen handel, dienstverlening, fietstechniek en horeca op niveau-1 en niveau-2.

De uitbreiding van het Altra College Zuidoost bestaat uit een nieuwe vleugel aan de oost- en zuidzijde van het bestaande gebouw. Hier zijn de nieuwe theorielokalen en de praktijklokalen horeca en fietstechniek gevestigd. De uitbreiding vormt als vakschool een vleugel van twee verdiepingen die met een verkeersruimte op de begane grond aansluit op de gang van de bestaande school. De uitbreiding wordt voorzien van een eigen entree maar is eveneens bereikbaar vanuit de bestaande school.

Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) zijn. Het Altra college heeft de juiste keuzes gemaakt om de uitbreiding hierop voor te bereiden. De volgende keuzes zijn gemaakt voor een een flexibel, onderhoudsarm en toekomstbestendig onderkomen:

 • Toepassing all electric buitenluchtwarmtepomp;
 • TVT/TCO (dynamische) ledverlichting lokalen;
 • TVT/TCO zonnepanelen.

Klimaatconcept

Om tot de juiste afweging te komen voor het toe te passen klimaatconcept is door ons een variantenstudie opgezet van een viertal klimaatconcepten die op basis van de technische, juridische economische aspecten en duurzaamheid tegen elkaar zijn afgewogen. Dankzij de studie is besloten om voor de warmte- en (koude) een buitenluchtwarmtepomp die all- electric wordt aangedreven toe te passen. De meerinvestering t.o.v. een conventionele oplossing werd in beeld gebracht.

(Dynamische) LED-verlichting

Er is een berekening uitgevoerd die een vergelijking maakt voor de theorielokalen tussen TL5- verlichting, versus LED-verlichting. Het resultaat is een terugverdientijd voor de meerinvestering tussen TL5 en LED van 7 jaar. De voordelen van (dynamische) verlichting vinden zich terug in comfort. 

Zonnepanelen

Om de haalbaarheid van zonnepanelen aan te tonen hebben we een TVT-TCO berekening voor het toepassen zonnepanelen en een Bruto KWh-prijs berekening gemaakt.

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Herhuisvesting Internationale School DENISE - Amsterdam
  Herhuisvesting Internationale School DENISE - Amsterdam

  Voor DE Nieuwe Internationale School Esprit, kortweg DENISE, is het voormalige schoolgebouw aan de Piet Mondriaanstraat 140 volledig gerenoveerd. DENISE is een school voor internationaal onderwijs voor leerlingen tussen de 4 en 18 jaar. Het gebouw is geschikt gemaakt voor de huisvesting van 900 leerlingen, uniek is de combinatie primair- en voortgezet onderwijs, kinderopvang en de aanwezigheid van een prachtig theater in één gebouw.

 • Nieuwbouw en renovatie Louis Bouwmeesterschool - Amsterdam
  Nieuwbouw en renovatie Louis Bouwmeesterschool - Amsterdam

  De Louis Bouwmeesterschool is gehuisvest in een zogenaamde H-school. Dit type schoolgebouw is een naoorlogs type openbaar lagere school-gebouw dat in Amsterdam-West tot het zogenaamde standaardtype behoort. Het schoolgebouw wordt H-School genoemd omdat dit in de oorsprong de plattegrond van de letter ‘H’ heeft. 

 • Vernieuwbouw Galvanischool - Den Haag
  Vernieuwbouw Galvanischool - Den Haag

  Al 100 jaar krijgen kinderen les op de basisschool Galvanischool in Den Haag. Het is een bijzondere school die veel waarde hecht aan samenwerking. Wegens de snelle groei past de school past niet meer in zijn behuizing en heeft meer ruimte, mogelijkheden en faciliteiten nodig.