Nieuwbouw Pieter Jelles Troelstraschool - Amsterdam

Installatieadvies

De Pieter Jelles Troelstraschool is een basisschool met circa 750 leerlingen. De school is een openbare kunstmagneetschool met een Jaargroep en Montessori afdeling. 

Met de nieuwbouw krijgt de school een duurzaam, energiezuinig en toekomstbestendig onderkomen. 

Het gehele ontwerp is volledig en integraal uitgewerkt in 3D BIM Model.
Het nieuwe schoolgebouw is duurzaam, fris en energiezuinig. Zo is er een koppeling op stadsverwarming en is de school voorbereid om in 2020 energieneutraal te opereren.

Het centrale ventilatiesysteen opereert op basis van werkelijke bezetting en ieder leslokaal is individueel integraal regelbaar op koeling, verwarming en ventilatie. Ook is er een energiezuinige verlichtingsinstallatie ontworpen met daglichtafhankelijke regeling.

Klictet heeft het installatieadvies tijdens alle bouwfases verzorgd voor Hevo.

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Nieuwbouw Nieuwe Baarnsche School - Baarn
  Nieuwbouw Nieuwe Baarnsche School - Baarn

  De Nieuwe Baarnsche School is een basisschool voor maximaal 500 leerlingen, inclusief buitenschoolse opvang, peutervoorzieningen en sportvoorzieningen. Uniek is de Nieuwe Baarnsche school zeker, en in veel opzichten onderscheidend. Zo is het gebouw integraal in BIM uitgewerkt en ligt er een energiezuinig denkpatroon aan ten grondslag. Warmte-en koudevraag zijn tot een minimum gereduceerd door rekening te houden met de externe warmtelasten en de bezetting van het gebouw.

 • Nieuwbouw Revius Lyceum - Doorn
  Nieuwbouw Revius Lyceum - Doorn

  Het Revius Lyceum in Doorn is een open-christelijke school voor voortgezet onderwijs met de volgende opleidingsrichtingen:
  mavo - havo (tweetalig) - vwo (tweetalig) en gymnasium. 

  In een vroegtijdig stadium zijn alle wensen en eisen geïnventariseerd en doorgesproken in de diverse werkgroepen en vertaald in installatieconcepten die hierbij aansluiten. Het project is volledig in BIM uitgewerkt. Ook hebben we het BIM-model gebruikt om gebruikers virtueel mee te nemen in het gebouw, zodat ze een goed beeld kregen van de vertaling van het Programma van Eisen.

 • Vernieuwbouw Galvanischool - Den Haag
  Vernieuwbouw Galvanischool - Den Haag

  Al 100 jaar krijgen kinderen les op de basisschool Galvanischool in Den Haag. Het is een bijzondere school die veel waarde hecht aan samenwerking. Wegens de snelle groei past de school past niet meer in zijn behuizing en heeft meer ruimte, mogelijkheden en faciliteiten nodig.