Nieuwbouw Bossche Vakschool - 's-Hertogenbosch

Installatieadvies

De Bossche Vakschool is ontstaan door het samenbrengen van het voormalig Duhamel College en het Hervion College. De Bossche Vakschool is een VMBO school voor leerlingen die graag praktisch bezig zijn en baat hebben bij levensecht leren.

Het nieuwe gebouw faciliteert onderwijskundige voorzieningen en samenwerking met bedrijven en sluit aan op de onderwijsvisie: "De juiste plek voor slimme handen!"

De onderwijsvisie van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is vertaald naar een Plan van Eisen voor het vormgeven van toekomstbestendig onderwijs in een passend gebouw. Diversiteit en flexibiliteit van de ruimtes is noodzakelijk om het onderwijs beter af te stemmen op het leren van de leerlingen.

De nieuwbouw is op de huidige locatie gerealiseerd en heeft een bruto vloeroppervlak van circa 8.000 m2, waarvan 7.000 m2 voor (praktijk) onderwijs en 1.000 m2 gymzaal.

Het nieuwe gebouw faciliteert de navolgende voorzieningen:

 • HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie);
 • Z&W (Zorg & Welzijn);
 • D&P (Dienstverlening & producten);
 • BWI/PIE (Bouwen, Wonen & Interieur / Produceren, Installeren & Energie);
 • M&T (Motorvoertuigen & Voertuigen).

Door de toepassing van vraaggestuurde ventilatie, verwarming en koeling is het mogelijk de binnenklimaat- eisen te realiseren met minder opgesteld vermogen. Zo komt lucht, warmte en koude op de plaats waar de leerlingen en medewerkers daadwerkelijk zijn. Dit zorgt ook voor een kosten efficiënt gebouw. Doel is om de klimaateisen te behalen met beperkt energieverbruik, maar met behoud van comfort.

Animatie virtuele tour Bossche Vakschool

 

Bossche vakschool - item DTV Nieuws

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Herontwikkeling Greswarenfabriek - Reuver
  Herontwikkeling Greswarenfabriek - Reuver

  De Greswarenfabriek in Reuver is één van de oudste industriële gebouwen in Noord-Limburg. De oudste bouwdelen dateren uit 1880. De gemeente Beesel heeft in 2014 de Greswarenfabriek als industrieel erfgoed op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst met als doel deze te restaureren en als maatschappelijke huisvesting in te zetten. Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) zocht een nieuwe locatie voor haar praktijkschool en zo is een mooie match en ontwikkeling van het Grescollege ontstaan.

 • Nieuwbouw Cambreur College - Dongen
  Nieuwbouw Cambreur College - Dongen

  Het nieuwe Cambreur College levert onderwijs voor MAVO, HAVO en VWO. De nieuwbouw is gerealiseerd achter het huidige hoofdgebouw aan de Monseigneur Schaepmanlaan. Dat gebouw wordt in de zomervakantie van 2021 gesloopt en maakt plaats voor een schoolplein, park en fietsenstalling. Het nieuwe gebouw bestaat uit drie verdiepingen. De onderwijsvleugels bevatten de praktijk- en theorielokalen. De sportafdeling integreert twee bestaande gymzalen die zijn gerenoveerd en uitgebreid met een extra zaal. Een gebouwhart tot slot doet dienst als aula, kantine en verbindende schakel. 

 • Herhuisvesting Praktijkschool De Singel - Oss
  Herhuisvesting Praktijkschool De Singel - Oss

  Omdat de huidige school sterk was verouderd en niet meer voldeed aan de eisen van praktijkgericht onderwijs, is De Singel te geherhuisvest in een bestaand bedrijfsgebouw aan de Euterpehof 20 in Oss. De nieuwe praktijkschool biedt onderdak aan ca. 250 leerlingen. We hebben de school geholpen om haar ambitie waar te maken: 'Het meest realistische school-werkbedrijf voor praktijkonderwijs van Nederland'.