Nieuwbouw Brede School Dalemplein - Gorinchem

Installatieadvies en bouwfysica

Het nieuwe gebouw is een brede voorziening voor onderwijs en opvang in de wijk: een multifunctioneel gebouw met hoogwaardige faciliteiten voor bijvoorbeeld een buurthuisfunctie en binnen- en buitensport. Het gebouw biedt Gorinchem nog meer de mogelijkheid om een optimale leeromgeving te bieden voor scholieren. De school draagt bij aan een optimale huisvesting en leeromgeving en de doorgaande leerlijn.

 

Partners die samenwerkten bij de realisatie van de nieuwe school zijn de schoolbesturen OVO en LOGOS en Stichting Kindercentra Gorinchem. De nieuwbouw van de brede school sluit volledig aan bij de onderwijsvisies van de twee scholen, de visie op gebied van kinderopvang en buitenschoolse opvang, het multifunctioneel gebruik van de buurthuisfunctie en de diverse sporten.

Doordat het gebouw meerdere gebruikers kent met verschillende functies en ieder een eigen visie, is er gekozen om het ontwerptraject uit te voeren op basis van de BIM-werkmethodiek. Naast het feit dat de installaties, constructies en de bouwkundige elementen “clashvrij” werden ontworpen, gaf het ook een extra dimensie aan de gebruikers overleggen. Tijdens deze sessies kregen de gebruikers de mogelijkheid om het toekomstige gebouw al te betreden zonder dat er al gestart was met de bouw.

De nieuwe brede school is een energieneutraal gebouw waarbij de opbrengst van elektriciteit via PV-panelen gelijk is aan het gebruik van de gebouw gebonden installaties.

Naast een energiezuinig gebouw, voldoet het gebouw ook aan verschillende aspecten conform de Frisse-scholen klasse B eisen en de eisen uit de KVLO richtlijn. Om hier een juiste invulling aan te geven is op basis van een uitgebreide TCO berekening de keuze gevallen voor een installatie met brine-waterwarmtepompen i.c.m. gesloten bodemwarmtewisselaars. De kunst hierbij zit hem in het slim inzetten van een beperkt koelvermogen en toch te voldoen aan de gestelde comforteisen. Hierbij wordt de thermische massa van het gebouw in de nachtelijke uren gebruikt als koelelement, zodat tijdens gebruiksuren het beschikbaar koelvermogen kan worden ingezet voor luchtkoeling.

Het gebouw is voorzien van verschillende luchtbehandelingskasten die zorgen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. Hierbij is het uitgangspunt vraaggestuurde ventilatie zodat de ventilatie op elke plek in het gebouw zich aanpast aan de personen.

Naast energiezuinige ledverlichting hebben beide scholen ingezet op dynamische ledverlichting die bij kan dragen aan de onderwijsvisie.

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Nieuwbouw VMBO-school en taalcentrum Het Element - Amersfoort
  Nieuwbouw VMBO-school en taalcentrum Het Element - Amersfoort

  Het nieuwe gebouw van Het Element sluit volledig aan op het onderwijsconcept van de school: nu en in de toekomst. Om dit te waarborgen is het gebouw flexibel en zijn gebouwdelen en ruimten multifunctioneel. De nadruk ligt op functionaliteit: alle vierkante meters worden efficiënt en effectief ingezet om het onderwijs zo goed mogelijk te faciliteren. Er zijn geen loze ruimten. Het gebouw biedt de mogelijkheid voor leerlingen om op hun eigen manier te leren. Er is voldoende differentiatie in lesruimten.

 • Nieuwbouw Spilcentrum Spaaihoeve - Eindhoven
  Nieuwbouw Spilcentrum Spaaihoeve - Eindhoven

  Kinderen moeten de ruimte krijgen om in hun eigen tempo en op hun eigen manier te ontdekken, leren en groeien. Dat is de filosofie achter de nieuwbouw van spilcentrum Spaaihoeve in Eindhoven. Een allesverwoestende brand bracht de nieuwbouwplannen van deze Jenaplanschool in een stroomversnelling. De school moest letterlijk alles achter zich laten. Dat schiep – hoe vreemd het ook klinkt – alle ruimte om opnieuw te beginnen. Medewerkers, ouders en kinderen dachten samen na over hun ideale schoolgebouw. En dat is er eentje zonder klaslokalen!

   

 • Nieuwbouw MFC Brede School Rockanje
  Nieuwbouw MFC Brede School Rockanje

  In Rockanje is hard gewerkt aan de nieuwbouw van een multifunctioneel centrum (MFC) met daarin een brede school voor zo’n 340 leerlingen. In de nieuwbouw zijn dertien basisschoollokalen verdeeld over twee verdiepingen, een buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, bibliotheek, diverse maatschappelijke organisaties en een dubbele gymzaal die te gebruiken is door de (sport)verenigingen en de school.