Nieuwbouw KPO Kindcentrum De Stappen - Wouw

Installatieadvies

KPO De Stappen heeft een nieuw Speel- en Leercentrum gerealiseerd in Wouw. De school biedt onderdak aan verschillende onderwijsvormen en leerlingen, maar werkt volgens één onderwijsconcept.  

Het nieuwe onderkomen is een inspirerende en vooral ook stimulerende leeromgeving waar kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Een open school met instructieruimtes, onderwijspleinen en plekken om te spelen, te lezen en te onderzoeken. Het interieur heeft een flexibele indeling met gevarieerde onderwijspleinen en thematische hoeken. Het terrein is ingericht door de kinderen van de school als een ecologisch en klimaat adaptieve groene speelomgeving. Het welbevinden van de gebruikers staat centraal!

Al vanaf het Plan van Eisen is er extra aandacht geschonken aan een goede akoestiek en een gezond binnenklimaat. Gedurende het gehele traject hebben we intensief samengewerkt in een integraal ontwerpteam op basis van de BIM-werkmethodiek. Er is gekozen voor duurzame materialen en energiezuinige installaties. Het gehele gebouw is voorzien van LED-verlichting en vloerverwarming. Het klimaat wordt geregeld door gebalanceerde ventilatie met CO2 sturing.

Tijdens de ontwerpfase hebben de leerlingen en medewerkers van basisschool de Stappen in Wouw al een "kijkje" in hun nieuwe gebouw kunnen nemen! We hebben namelijk een Virtual Reality rondleiding gegeven aan de leerlingenraad en leerkrachten van het nieuw te bouwen kindcentrum. Voor de leerlingen was het een fantastische ervaring om met de VR-bril op door het nieuwe gebouw te lopen, voor de leraren, opdrachtgever en ontwerpteam een leuke ervaring om te zien hoe enthousiast de leerlingen zijn over hun nieuwe onderkomen!

Het eindresultaat is een kleinschalig, duurzaam, warm en natuurlijk schoolgebouw, waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren en spelen.
 

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Nieuwbouw IKC De Wisselaar - Breda
  Nieuwbouw IKC De Wisselaar - Breda

  De ambitie van het schoolbestuur bij dit project was een energiezuinig, toekomstbestendig en flexibel schoolgebouw. Daarnaast was de nadrukkelijke wens om de onderwijsvisie te wijzigen door niet meer te kiezen voor traditionele gesloten klaslokalen. De nieuwe school heeft een open karakter; veel open ruimten die met elkaar in verbinding staan om toekomstgericht onderwijs te kunnen geven. De klaslokalen hebben geen deuren en een beperkt aantal dichte wanden, waardoor er een open leeromgeving is ontstaan. 

 • Nieuwbouw IKC De Klimboom - Arnhem
  Nieuwbouw IKC De Klimboom - Arnhem

  De nieuwe school "Intern Kind Centrum (IKC) De Klimboom" is gevestigd aan het Breezandpad in Arnhem. Het nieuwe kindcentrum bestaat uit een basisschool met modern, toekomstgericht onderwijs, Peutergroep de Wildebras (SPA) en buitenschoolse opvang Het Ruimteschip (SKAR). De school ligt naast het nieuwe gebouw van Basisschool De Kringloop. Deze twee scholen zijn met elkaar verbonden.

 • Nieuwbouw Spilcentrum Spaaihoeve - Eindhoven
  Nieuwbouw Spilcentrum Spaaihoeve - Eindhoven

  Kinderen moeten de ruimte krijgen om in hun eigen tempo en op hun eigen manier te ontdekken, leren en groeien. Dat is de filosofie achter de nieuwbouw van spilcentrum Spaaihoeve in Eindhoven. Een allesverwoestende brand bracht de nieuwbouwplannen van deze Jenaplanschool in een stroomversnelling. De school moest letterlijk alles achter zich laten. Dat schiep – hoe vreemd het ook klinkt – alle ruimte om opnieuw te beginnen. Medewerkers, ouders en kinderen dachten samen na over hun ideale schoolgebouw. En dat is er eentje zonder klaslokalen!