Nieuwbouw Sport- en beleefcampus De Braak - Helmond

Installatieadvies

De Braak wordt de sport en (be)leefcampus van Helmond. Een combinatie van onderwijs, gezondheid, breedtesport en topsport in een multifunctioneel, duurzaam en innovatief complex. 

De Braak wordt meer dan alleen een sportpark, het geeft een sociale impuls aan heel Helmond. Een impuls die het meedoen, het elkaar ontmoeten en een gezonde leefstijl bevordert.

 • Gemeente Helmond en Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
 • Huisvestingsadviseur stadion: Stadium Consultancy / Bouwfysisch adviseur: Peutz / Constructeur: Tielemans
 • MoederscheimMoonen, CULD en FaulknerBrowns Architecten
 • 11.240 m2 binnenruimte en 127.000 m2 buitenruimte

Bij de nieuwe campus staat multifunctionaliteit centraal. Zo wordt de campus de thuisbasis voor Helmond Sport en Praktijkschool Helmond, komt er een NOC*NSF sporthal en accommodatie voor SV de Braak en JdvI de Fysioclub. In het ontwerp is goed nagedacht over het gebruik van de ruimtes, zodat de partners optimaal gebruik kunnen maken van hun eigen maar ook van elkaars ruimtes. 

Gedurende het hele traject, vanaf voorontwerp tot aan uitvoeringsgereed ontwerp, wordt er intensief samengewerkt vanuit een integraal ontwerpteam, bestaande uit architect, constructeur, adviseur bouwfysica en wij als installatie adviseur. 
De uitkomsten van de gebruikersoverleggen vertalen wij in installatieconcepten die hierbij aansluiten. Het project wordt volledig in BIM uitgewerkt waarbij talentontwikkeling, gezondheid, sociale cohesie en duurzaamheid belangrijke thema's zijn.

Naar verwachting zal de oplevering van Sport en (be)leefcampus De Braak medio 2024 plaatsvinden.

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Herontwikkeling Onderwijsboulevard - Den Bosch
  Herontwikkeling Onderwijsboulevard - Den Bosch

  Het Koning Willem I College (KW1C) in Den Bosch heeft het besluit genomen om te komen tot de herontwikkeling van de onderwijsboulevard. Aanleiding voor deze ontwikkeling is om de over de stad verspreide locaties met elkaar te combineren en samen onder te brengen in het gebouw aan de Onderwijsboulevard 3.

 • Nieuwbouw MFC Brede School Rockanje
  Nieuwbouw MFC Brede School Rockanje

  In Rockanje is hard gewerkt aan de nieuwbouw van een multifunctioneel centrum (MFC) met daarin een brede school voor zo’n 340 leerlingen. In de nieuwbouw zijn dertien basisschoollokalen verdeeld over twee verdiepingen, een buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, bibliotheek, diverse maatschappelijke organisaties en een dubbele gymzaal die te gebruiken is door de (sport)verenigingen en de school.

 • Renovatie en uitbreiding Museum Jan Cunen - Oss
  Renovatie en uitbreiding Museum Jan Cunen - Oss

  Museum Jan Cunen is gehuisvest in een monumentale villa, gelegen aan de Molenstraat 65 in Oss. De villa is gebouwd in 1888, waarna in diverse fases aanpassingen en uitbreidingen hebben plaatsgevonden. Gesticht in 1935 als een museum voor stad en streek heeft Museum Jan Cunen zich vooral vanaf de jaren negentig ontwikkeld tot een dynamisch museum met een sterke, heldere profilering gericht op hedendaagse- en negentiende-eeuwse kunst, met educatie als speerpunt.