Nieuwbouw VMBO-school en taalcentrum Het Element - Amersfoort

Installatieadvies

Het nieuwe gebouw van Het Element sluit volledig aan op het onderwijsconcept van de school: nu en in de toekomst. Om dit te waarborgen is het gebouw flexibel en zijn gebouwdelen en ruimten multifunctioneel. De nadruk ligt op functionaliteit: alle vierkante meters worden efficiënt en effectief ingezet om het onderwijs zo goed mogelijk te faciliteren. Er zijn geen loze ruimten. Het gebouw biedt de mogelijkheid voor leerlingen om op hun eigen manier te leren. Er is voldoende differentiatie in lesruimten.

 • Stichting Meridiaan College en Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland
 • HEVO - 's-Hertogenbosch
 • De Zwarte Hond
 • 11.200 m2

Voor optimale functionaliteit is ook een prettig leer- en leefklimaat van groot belang. Comfort heeft een hoge prioriteit. De installaties en materialisering zorgen voor een gezond en schoon gebouw. De installaties en het materiaal zijn toekomstbestendig; ondanks het intensieve gebruik van alle ruimten blijft het gebouw op de lange termijn zijn functie vervullen.

Naast functionaliteit is ook de uitstraling van het gebouw belangrijk. Dit geldt zowel voor het interieur als het exterieur. Binnenkant, buitenkant en terrein zijn in harmonie met elkaar. Er is een optimale balans gezocht tussen openheid en geslotenheid. Het is enerzijds een open, transparant en licht gebouw maar anderzijds ook een geborgen en rustige omgeving.

De nieuwe school is duurzaam en energiezuinig. Een gezond en comfortabel binnenklimaat en het gebruik van robuuste duurzame materialen zijn hierbij essentieel. Het Element is losgekoppeld van het gasnet en is een Bijna Energie-Neutraal Gebouw (BENG). Dit is gerealiseerd door de juiste combinatie van schiloptimalisatie, een duurzaam klimaatconcept en geavanceerde warmtewisselaars. Tevens is nagenoeg het gehele dak voorzien van de benodigde zonnepanelen. 

Het resultaat: 
Een toekomstgericht schoolgebouw met een uitdagend en eigentijds karakter met een warme thuisbasis voor de leerlingen in een stimulerende omgeving.

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Nieuwbouw Cambreur College - Dongen
  Nieuwbouw Cambreur College - Dongen

  Het nieuwe Cambreur College levert onderwijs voor MAVO, HAVO en VWO. De nieuwbouw is gerealiseerd achter het huidige hoofdgebouw aan de Monseigneur Schaepmanlaan. Dat gebouw wordt in de zomervakantie van 2021 gesloopt en maakt plaats voor een schoolplein, park en fietsenstalling. Het nieuwe gebouw bestaat uit drie verdiepingen. De onderwijsvleugels bevatten de praktijk- en theorielokalen. De sportafdeling integreert twee bestaande gymzalen die zijn gerenoveerd en uitgebreid met een extra zaal. Een gebouwhart tot slot doet dienst als aula, kantine en verbindende schakel. 

 • Nieuwbouw MFC Brede School Rockanje
  Nieuwbouw MFC Brede School Rockanje

  In Rockanje is hard gewerkt aan de nieuwbouw van een multifunctioneel centrum (MFC) met daarin een brede school voor zo’n 340 leerlingen. In de nieuwbouw zijn dertien basisschoollokalen verdeeld over twee verdiepingen, een buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, bibliotheek, diverse maatschappelijke organisaties en een dubbele gymzaal die te gebruiken is door de (sport)verenigingen en de school.

 • Nieuwbouw Nieuwe Baarnsche School - Baarn
  Nieuwbouw Nieuwe Baarnsche School - Baarn

  De Nieuwe Baarnsche School is een basisschool voor maximaal 500 leerlingen, inclusief buitenschoolse opvang, peutervoorzieningen en sportvoorzieningen. Uniek is de Nieuwe Baarnsche school zeker, en in veel opzichten onderscheidend. Zo is het gebouw integraal in BIM uitgewerkt en ligt er een energiezuinig denkpatroon aan ten grondslag. Warmte-en koudevraag zijn tot een minimum gereduceerd door rekening te houden met de externe warmtelasten en de bezetting van het gebouw.