Nieuwbouw Woonzorgcentrum Eikenhuys - Berkel-Enschot

Installatieadvies

Nabij Koningsoord, het nieuwe dorpshart van Berkel-Enschot, wordt een woonzorgcentrum gebouwd voor dementerende ouderen die verpleeghuiszorg nodig hebben. Eikenhuys is de eerste locatie van De Wever buiten de stadsgrenzen van Tilburg. Het totale plan voorziet in 52 PG- zorgappartementen, 7 logeerkamers, grand café,
dagbesteding en ondersteunende diensten. Het totale Bruto Vloer Oppervlak zal ca. 6.000 m2 bedragen.

Het ontwerp van de locatie is, in lijn met de visie van De Wever, gericht op leven in vrijheid. De zorg wordt ingericht alsof het zorg thuis is, waardoor bewoners een bepaalde mate van privacy kunnen behouden. Er wordt bij de bouw van de appartementen rekening gehouden met de mogelijkheid van participatie door het netwerk in het leven van de bewoner.

Om dit mogelijk te maken wordt het gebouw voorzien van de modernste zorgdomotica. Daarnaast is er veel aandacht voor het binnenklimaat en energiezuinigheid. Er wordt o.a. voorzien in een gesloten WKO met brine -water warmtepompen om het gebouw energiezuinig te kunnen verwarmen en te koelen en is er veel aandacht voor uitstekende ventilatie.

Soortgelijke cases

Relevante projecten

  • Nieuwbouw Woon-Zorgcomplex Het Hoge Veer - Geertruidenberg
    Nieuwbouw Woon-Zorgcomplex Het Hoge Veer - Geertruidenberg

    Het "oude" Hoge Veer Complex in Raamsdonksveer dateert uit de jaren 70 en voldoet niet meer aan nieuwste visie en wensen van de zorginstelling. Om invulling te geven aan de visie van de zorgorganisatie is een nieuwbouwplan ontwikkelt. Er is gekozen voor nieuwbouw op een prachtige locatie aan het Koninginnebastion in Geertruidenberg. 

  • Herontwikkeling Zorgcentrum De Riethorst - Geertruidenberg
    Herontwikkeling Zorgcentrum De Riethorst - Geertruidenberg

    Op de huidige plaats van de bestaande zorglocatie aan de Venestraat in Geertruidenberg komt een nieuw verpleeghuis waar ontmoeten centraal staat. Het wordt een comfortabel gebouw met voldoende privacy voor cliënten. Bij het bouwkundig ontwerp is nadrukkelijk rekening gehouden met de ruimtelijke omgeving: de bomenrijen in de Venestraat en de bestaande centrumbebouwing. De nieuwbouw sluit aan bij de kleinschaligheid van de oude kern van Geertruidenberg. Dit betekent een verrijking van de historische binnenstad.