Nieuwbouw Woonzorgcentrum Sint Anna - Boxmeer

Installatieadvies

Sint Anna droomde al jaren van een nieuw verpleeghuis. De voorbereiding is lang en intensief geweest maar nu klaar om te realiseren.

Het huidige pand, wat wordt gehuurd van De Congregatie van de Zusters van Julie Postel, is prachtig maar niet meer functioneel om de steeds meer complexere verpleeghuiszorg te leveren. Renovatie was niet mogelijk en daarom is gekozen voor nieuwbouw.

In het nieuwe gebouw krijgen zo’n 160 bewoners de unieke vorm van zorg die de organisatie in Boxmeer kenmerkt: gastvrij, zorgzaam en spiritueel. 

De nieuwbouw krijgt 160 wooneenheden verdeeld over 20 woongemeenschappen van maximaal 8 bewoners, verspreid over 4 bouwlagen. De ruimtes zijn multifunctioneel en flexibel te gebruiken. Ook bij de installaties staat efficiency voorop, zodat in het hele gebouw een slimme bedrijfsvoering mogelijk is.

Van een verpleeghuis een ‘thuis’ maken is een hele opgave. Daarom is er een woonvisie ontwikkeld, gebaseerd op een duurzaam concept. Een concept dat rekening houdt met de positieve invloed van ‘groen’ op bewoners en personeel.  Een concept, waarbij we het aspect duurzaamheid doorvertalen naar energie, milieu, gezondheid, gebruikswaarde én toekomstwaarde.

BONUM EST HIC HABITA – HET IS HIER GOED WONEN

De zorglocatie is geheel gasloos door de toepassing van buitenluchtwarmtepompen voor warmte en koude waarbij aan de gestelde strenge geluidseisen van de gemeente Boxmeer, voor deze bijzondere historische locatie, wordt voldaan. De unieke ligging van de locatie betekent een opgave voor de aanleg van de nutsvoorzieningen en de zekerheid van levering van elektriciteit en data op het ‘schiereiland’. De ligging van de locatie, de ontvlechting met de bestaande gebouwen en de gefaseerde verhuizing van de bewoners heeft impact op de brandveiligheidseisen, die gefaseerd zijn uitgewerkt.

De 160 wooneenheden zijn voorzien van eigen ‘decentrale’ ventilatie-units voor balansventilatie met warmteterugwinning met gescheiden luchtstromen. Iedere wooneenheid heeft een eigen badkamer waarbij het warmtapwater wordt geleverd door separate doorstroomverwarmers. We voorkomen hiermee dat de installaties in het gebouw een negatieve impact op de gezondheid van haar bewoners heeft. In de centrale woonkamers ligt de aandacht op de regelbaarheid van de ruimtetemperatuur in relatie tot bezetting en gebruik van deze ruimtes. Het concept is gebaseerd op balansventilatie, kruisstroomwisselaar voor warmteterugwinning en wordt ondersteund door vloerverwarming en -koeling.

Het hele gebouw is voorzien van LED verlichting waarbij, daar waar mogelijk, wordt gewerkt met bewegingssensoren. Armatuur, lichtkleur en dimbaarheid van de verlichting is afgestemd op de gebruiksfuncties. Het dak van het gebouw en de elektrotechnische installatie is tevens voorbereid op de wens van Sint Anna voor het plaatsen van PV panelen. Het ontwerp voldoet hiermee volledig aan de uitgangspunten EPG/BENG.

In nauwe samenwerking met de zorgdomotica partner heeft Sint Anna een concept ontwikkeld waarbij haar bewoners zich zo ‘vrij als mogelijk’ in het gebouw kunnen begeven. En indien mogelijk zelfstandig gebruik kunnen maken van het ontmoetingsgebied waaronder een brasserie en belevingstuin vallen. De technische voorzieningen voor de toegangsdeuren van de wooneenheden, de woongemeenschappen en de ontmoetingsfuncties ondersteunen dit concept.

Het gehele plan is na de voorontwerpfase uitgewerkt in bouwteam waar de bouwteampartners de hiervoor genoemde integrale opgaves gezamenlijk hebben uitgewerkt.

De bouw is opgedeeld in 2 fases, omdat de bebouwing gedeeltelijk gaat plaatsvinden op de locatie waar nu al bebouwing staat. De eerste fase start op de open locatie waarvoor nog niets hoeft te worden afgebroken. De bouw van deze fase zal ruim een jaar in beslag nemen en de realisatie staat gepland voor medio 2022.

Voor fase 2 van de bouw dient een deel van de bestaande bebouwing te worden gesloopt. Na de sloop kan er doorgestart worden met de bouw en de realisatie hiervan staat gepland voor medio 2023.

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Vervangende nieuwbouw - Woonzorgcomplex De Kievitshorst - Tilburg
  Vervangende nieuwbouw - Woonzorgcomplex De Kievitshorst - Tilburg

  Stichting De Wever is gestart met de vervangende nieuwbouw voor het bestaande woonzorgcomplex De Kievitshorst aan de Beneluxlaan in Tilburg. Het nieuwe complex wordt een "thuis" voor 120 bewoners met dementie waaronder een woongroep voor bewoners met het syndroom van Korsakov. Ook komt er een hospice dat als een los gebouw op het terrein staat.

 • Nieuwbouw Woonzorgcentrum Eikenhuys - Berkel-Enschot
  Nieuwbouw Woonzorgcentrum Eikenhuys - Berkel-Enschot

  Nabij Koningsoord, het nieuwe dorpshart van Berkel-Enschot, wordt een woonzorgcentrum gebouwd voor dementerende ouderen die verpleeghuiszorg nodig hebben. Eikenhuys is de eerste locatie van De Wever buiten de stadsgrenzen van Tilburg. Het totale plan voorziet in 52 PG- zorgappartementen, 7 logeerkamers, grand café,
  dagbesteding en ondersteunende diensten. Het totale Bruto Vloer Oppervlak zal ca. 6.000 m2 bedragen.

 • Herontwikkeling Het Parkhuis Dordrecht
  Herontwikkeling Het Parkhuis Dordrecht

  De herontwikkeling bestond uit een grootschalige nieuwbouw van de hoofdlocatie van Het Parkhuis, gelegen aan de Haaswijkweg Oost in Dordrecht. Een deel van de huidige bebouwing is gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De nieuwbouw bestaat uit 108 nieuwe wooneenheden waarmee Het Parkhuis een veilige omgeving voor 108 psychogeriatrische bewoners en jong dementerende heeft gerealiseerd.

 • Zorgcentrum De Nieuwe Riethorst - Geertruidenberg
  Zorgcentrum De Nieuwe Riethorst - Geertruidenberg

  In het hart van Geertruidenberg heeft De Riethorst Stromenland een prachtige nieuwe zorglocatie gebouwd. Een modern gebouw op een historische plaats waar al meer dan 130 jaar zorg verleend wordt. Ook dit nieuwe pand gaat geschiedenis schrijven. In de nieuwe Riethorst staan zorg en wonen centraal. Het is zo gebouwd dat het aan alle eisen en wensen van de toekomst voldoet.