Binnenklimaat verbetering

Een goed binnenklimaat vertaalt zich naar een gevoel van behaaglijkheid. Dit ontstaat wanneer je de ontwikkelde warmte als mens goed kunt afgeven en wanneer de ruimtetemperatuur in overeenstemming is met de activiteit. Een onder- of overschrijding van de behaaglijkheidsfactoren is direct van invloed op het functioneren van de mens. Hierdoor neemt de concentratie bij mensen af en dit gaat ten koste van de productiviteit.

Veel voorkomende klachten die optreden bij de gevolgen van een slecht functionerend binnenklimaat zijn droge ogen, hoofdpijn, benauwdheid, lusteloosheid, concentratieproblemen of irritaties aan neus, keel en luchtwegen.

Bij onderwijs- en kantoorgebouwen is binnenklimaat dus een belangrijk aandachtspunt. Een goede gezondheid en productiviteit van scholieren en medewerkers is van groot belang. Zowel productiviteitsverlies als ziekteverzuim worden gereduceerd door optimalisatie van het binnenklimaat.

Laat ons uw binnenklimaat dokter zijn!

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van binnenklimaatverbetering. Met geavanceerde en geijkte meetapparatuur, meten wij de lucht fysische grootheden over een vooraf vastgestelde periode. Op basis van deze meetresultaten volgt er een gebouwinspectie met aanvullende metingen op bijvoorbeeld luchtdebieten. Wij maken een onderbouwing van de klimaatproblemen en hoe deze in relatie staan tot gemiddelde waardes. Hiermee tonen wij aan of de installatie voldoet aan de verwachting of dat er daadwerkelijk problemen zijn. Ook ontvangt u een rapportage met concrete bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen.

Meer weten over binnenklimaat verbetering?

Wij helpen u graag!