Slim en efficiënt beheer en onderhoud van de installaties van uw gebouw

Verhoog de waarde van uw vastgoed en verlaag uw exploitatiekosten

Voldoet uw gebouw aan de actuele wet- en regelgeving?

Als organisatie wil en moet u voldoen aan de actuele wet- en regelgeving. Ook wilt u dat de processen ongestoord door kunnen gaan en wilt u op energie- en onderhoudskosten besparen. Uw doel: een comfortabel, veilig gebouw met een gezond binnenklimaat realiseren waarbij het gebouw is afgestemd op het proces.

Onze leefomgeving verandert en vraagt om een duurzame visie. Om deze reden vinden wij het van belang om installaties, processen en gebruikers in topconditie te krijgen en te houden. Hierbij gaan we spaarzaam om met de mensen en middelen die beschikbaar zijn. Dit lukt ons niet alleen. Door in co-creatie te werken bereiken we samen met klanten en partners een breed gedeelde toekomst.

Daarnaast kijken we naar wat nodig is op gebied van wet- en regelgeving en wat goed past bij de gebruikers en andere betrokkenen. Voor nu en voor de toekomst. Door het slim inzetten van innovaties realiseren wij een duurzaam, intelligent en comfortabel klimaat, waarin een goed lopend proces zorgt voor lage kosten. Zo krijgt u de meeste waarde uit uw investeringen.

Onze adviseurs beschikken over de kennis en kunde om er zeker van te zijn dat de installaties in uw gebouw bijdragen aan bedrijfszekerheid, energiebesparing, kostenbesparing én comfortverbetering.

Wij nemen u desgewenst alles rondom onderhoudsmanagement, technisch beheer en gebouwmonitoring uit handen.

Binnenklimaatverbetering
Binnenklimaatverbetering

Een goed binnenklimaat vertaalt zich naar een gevoel van behaaglijkheid. Dit ontstaat wanneer je de ontwikkelde warmte als mens goed kunt afgeven en wanneer de ruimtetemperatuur in overeenstemming is met de activiteit. Een onder- of overschrijding van de behaaglijkheidsfactoren is direct van invloed op het functioneren van de mens. Hierdoor neemt de concentratie bij mensen af en dit gaat ten koste productiviteit.

Aanbesteding onderhoud technische installaties
Aanbesteding onderhoud technische installaties

Een belangrijke stap in het beheer en onderhoud van uw vastgoed is het bepalen van de aanbestedingsstrategie en het zorgvuldig selecteren van uw partners. Door ons advies kunt u gericht kiezen voor een prestatiegericht onderhoud of inspanningsgericht onderhoud.

Energie-audit (EED)
Energie-audit (EED)

De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan.

Energie Prestatie Advies
Energie Prestatie Advies

Door de stijgende energieprijzen en de aandacht voor klimaatverbetering staat energiebesparing hoog op de politieke- en maatschappelijke agenda. Mede hierdoor is de EU-richtlijn “Energie Performance of Building Directive” geïmplementeerd.

Meer weten over installatiebeheer?

Wij staan voor u klaar.