Smartscan Energie

Met onze SmartScan Energie krijgt u op een snelle en overzichtelijke wijze een advies over welke maatregelen u kunt toepassen om energie te besparen en uw CO2 footprint te verlagen. Hierbij inventariseren we uw gebouw om inzicht te krijgen in de huidige energieprestaties van uw gebouw.

De resultaten uit onze SmartScans zijn concrete, praktisch uitvoerbare besparingsmaatregelen. Daarbij geven we voor elke maatregel de CO2-besparing aan. Indien gewenst stellen we samen met u een implementatietraject op om de maatregelen zo effectief en kostenefficiënt mogelijk uit te voeren én te borgen zodat de besparingen daadwerkelijk worden behaald.

Onze SmartScan voldoet aan de eisen die in het kader van de EED/Wet Milieubeheer gesteld worden aan een energieaudit. De erkende maatregelen vanuit het Activiteitenbesluit maken integraal onderdeel uit van de scan.

Onze SmartScan is logisch opgebouwd en geeft in één oogopslag de volgende onderdelen weer:

  • Indicatie energielabel;
  • Huidig energieprestatie en CO2 footprint;
  • Energiebalans verdeeld over verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, tapwater en apparatuur;
  • Benchmark van het energieverbruik in vergelijking met branchegenoten;
  • Huidige prestatie van het binnenklimaat;
  • Energiebesparende maatregelen compleet met CO2-reductie en eenvoudige terugverdientijd.

Wilt u door Klictet een SmartScan Energie voor uw gebouw uit laten voeren? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.