Bouwfysica = bouwfysica – akoestiek- brandveiligheid – duurzaamheid

Een optimaal gebouw dankzij bouwfysica

De basis voor een duurzame omgeving en een gezond binnenklimaat.

 

Bouwfysica is geen afzonderlijk onderdeel van het gebouw, het raakt zowel het bouwkundig, installatietechnisch en constructief ontwerp. We kijken binnen Bouwfysica onder andere naar:

  • Akoestiek
  • Brandveiligheid
  • Duurzaamheid
  • Daglicht               
  • Energie
  • Geluid    
  • Thermisch comfort
  • Vocht    

Al deze aspecten hebben verband met elkaar. Het is prettig leven of werken in een gebouw waar de bouwfysische aspecten in balans zijn.

Binnen een bouwfysisch hoogwaardig gebouw is minder toevoeging van techniek nodig om tot een comfortabel en gezond binnenklimaat te komen. Wanneer we kijken vanuit duurzaamheid en energie is dit de juiste ontwerpvolgorde. Doordat we binnen Klictet integraal ontwerpen vanuit zowel het oogpunt van bouwfysica als installatietechniek zorgen we ervoor dat we deze juiste ontwerpvolgorde aan kunnen houden.

Vanaf de start van het ontwerpproces gaan we aan tafel om, samen met de architect en constructeur, een integraal gebouwontwerp te realiseren waarbij de klant het beste resultaat krijgt voor zijn investering.

Binnen ons team sluiten we altijd aan op de nieuwste ontwikkelingen en vertalen we uw ambities in het ontwerp. We kunnen daarbij gebruik maken van instrumenten als BREEAM, GPR, circulariteit, BENG en WELL. We schetsen gedurende het hele traject voor de opdrachtgever en gebruikers een beeld van het eindresultaat. De keuzes die gemaakt moeten worden zetten we om naar een matrix, waarbij het effect van de mogelijke keuzes voor de gebruiker duidelijk worden. Op die manier kunnen er goede keuzes gemaakt worden die passen binnen het budget en de wensen van de gebruiker.

Meer weten over bouwfysica?

Anke staat voor u klaar.