Energie-audit (EED)

In 2012 heeft het Europees Parlement (EP) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld Daarin stelt het EP zich ten doel om in 2020 in heel Europa 20% minder energie te verbruiken. De richtlijn geldt voor zowel lidstaten als bedrijven.

Aandachtsgebieden EED audit

Eén van de verplichtingen uit de richtlijn is dat grote ondernemingen en instellingen een energie-audit moeten uitvoeren. De energie-audit is een systematische vierjaarlijkse procedure met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruiksprofiel van uw instelling. De vier aandachtsgebieden binnen de audit zijn: Processen, Installaties, Gebouwen en Vervoer.

Vierjaarlijkse EED audit

De EED audit wordt iedere vier jaar gehouden en met de uitkomsten van de EED audit krijgt u informatie over het energieverbruik van uw pand en zijn gebruikers. Aan de hand daarvan kunt u aanpassingen doorvoeren die niet alleen energie – en dus het milieu – besparen, maar die u ook geld opleveren. Zo levert uw EED-audit u geld op!

Meer weten over EED en de mogelijkheden voor uw organisatie?

Wij helpen u graag