EED Energie-audit

De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan.

Aandachtsgebieden EED Energie-audit

Eén van de verplichtingen uit de richtlijn is dat grote ondernemingen en instellingen een EED Energie-audit moeten uitvoeren.

De audit verplichting geldt voor de volgende ondernemingen:

  • Bedrijven die 250 personen (250 fte) of meer werkzaam hebben, óf
  • Bedrijven met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én daarnaast een jaarlijks balanstotaal hebben van meer dan € 43 miljoen.

Met de EED Energie-audit worden vier aandachtsgebieden onderzocht op het gebied van energieverbruik van uw pand. De EED Energie-audit omvat processen, installaties, gebouwen en vervoer.

Vierjaarlijkse EED Energie-audit

De EED Energie-audit wordt iedere vier jaar gehouden en met de uitkomsten van de audit krijgt u informatie over het energieverbruik van uw pand en zijn gebruikers. Aan de hand daarvan kunt u aanpassingen doorvoeren die niet alleen energie besparen en het milieu sparen, maar die u ook geld opleveren.

Uitvoering EED Energie-audit

Bij de EED Energie-audit, die Klictet voor u kan uitvoeren, brengt onze expert alle energiebesparende maatregelen voor uw organisatie in zicht. Het gaat dan om maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar, zodat de investering voor u aantrekkelijk wordt. Uw audit loont dus zeker! De EED Energie-audit leidt tot een rapportage die voldoet aan de richtlijnen van de RVO.

Meer weten over de EED Energie-audit?

Wij helpen u graag