Veel gestelde vragen

Hieronder vind u een verzameling van vragen die wij regelmatig binnen krijgen. De antwoorden delen we graag met iedereen. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag verder! 

Wat is het verschil tussen de informatieplicht energiebesparing en een EED-audit plicht?

Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer. U bent dan verplicht om energie te besparen en ook heeft u een informatieplicht. Dit wordt de Informatieplicht Energiebesparing genoemd.

Naast de informatieplicht energiebesparing kunt u ook (vanaf 2015) een EED-auditplicht hebben voor de gehele onderneming. De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het aantal werknemers (meer dan 250 FTE), of de omzet (≥ € 50 miljoen) en het jaarlijkse balanstotaal (> € 43 miljoen). De energie-audit heeft tot doel het verzamelen van informatie over het actuele energieverbruik van een onderneming. Het gaat hierbij om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Op basis van de verzamelde informatie dienen de mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te worden gesignaleerd en gemeten.

In het kort samengevat gaat het bij de informatieplicht over melden van de al genomen maatregelen en bij de EED-audit plicht gaat het over maatregelen die nog genomen moeten worden.

Tip: Documenteer alle energiebesparende maatregelen die u doorvoert. De EED audit zal hier naar gaan vragen en dan bent u up to date.

Wat is het verschil tussen een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en Periodieke Inspectie (PI) stookinstallaties?

Goed functionerende stookinstallaties zijn veiliger, verbruiken minder energie, beperken de emissie en bieden een hogere bedrijfszekerheid. Dat leidt tot een directe kostenbesparing voor de eigenaar. De Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) is een belangrijke basis voor de effectieve uitvoering van inspectie en onderhoud. Bovendien wordt door het uitvoeren van inspecties en goed onderhoud voldaan aan de eisen van de overheid én van verzekeraars.

Periodieke Inspectie is bedoeld als controle op de onderhoudstoestand van de stookinstallatie, waartoe ook de brandstofleiding wordt gerekend. De inspectie van een stookinstallatie is wettelijk verplicht wanneer het vermogen boven een door de overheid gestelde grens komt. De overheid schrijft voor dat inspecties (keuringen) moeten worden uitgevoerd door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf. Zo kan worden aangetoond dat een stookinstallatie optimaal functioneert. Wanneer uit een inspectie volgt dat onderhoud of reparatie moet worden uitgevoerd, is dat wettelijk verplicht.

Wat is het verschil tussen Prestatiegericht Onderhoud en Inspanningsgericht Onderhoud Installaties?

Bij prestatiegericht onderhoud wordt het onderhoud aan de installaties uitgevoerd op basis van vooraf afgesproken prestaties met mogelijk een bonus/malus systeem. De installateur bepaald vervolgens hoe vaak, wanneer en hoe het onderhoud wordt uitgevoerd. De prestaties moeten meetbaar zijn volgens een vooraf beschreven meetmethodiek. Dit wordt vastgelegd in KPI’s (Key Performance Indicatoren). De opdrachtgever bepaalt hierbij de minimale eisen en randvoorwaarden.

Inspanningsgericht onderhoud is een vorm van onderhoud waarin precies is vastgelegd welke installaties worden onderhouden en op welke manier, dat wil zeggen dat elke uit te voeren onderhoudsactiviteit is beschreven.

Het onderhoudscontract wat het beste bij het gebouw past is afhankelijk van het type gebouw en de mogelijkheden om de onderhoudspartij uit te dagen. Oftewel zijn er mogelijkheden om KPI’s te formuleren?