Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) installaties

Net zoals alles in het leven heeft ook uw pand onderhoud nodig. Daarvoor is een meerjarenonderhoudsplan nodig, zodat u weet hoeveel geld u de komende jaren moet reserveren voor het onderhoud. Sterker nog: voor uw accountant is het een noodzakelijk onderdeel van uw financieel jaarverslag. Bij Klictet hebben we alle kennis en expertise in huis om uw meerjarenonderhoudsplan op te stellen.

De installaties binnen gebouwen krijgen een steeds belangrijkere rol in de realisatiefase, maar ook in de exploitatiefase. De complexiteit van installaties neemt toe en dient daarbij gewaarborgd te worden. Door een uitgebreid MJOP-installaties op te zetten krijgt u grip op wat er daadwerkelijk nodig is.

Door een uitgebreid plan te maken wordt het verduurzamen van uw gebouw eenvoudiger. Het plan biedt de juiste informatie om de informatieplicht en eventuele EED Energie-audit makkelijker te kunnen invullen.

Meerjarenonderhoudsplannen voor uw hele pand

Bij Klictet kunnen wij een MJOP voor u opstellen voor alle denkbare gebouwgebonden installaties. Wilt u daarnaast ook een bouwkundig MJOP? Dan kan onze vaste partner op dit gebied u daarbij van dienst zijn. Om uw meerjarenonderhoudsplan op te kunnen stellen, hebben wij de gegevens over uw pand nodig en maken we een inspectieronde door uw pand om vast te stellen of de componenten die worden benoemd, ook daadwerkelijk aanwezig zijn.