Variantenstudie warmteopwekking

Met de variantenstudie van Klictet kunt u een weloverwogen keuze maken voor het verduurzamen van uw bestaande warmteopwekking.

De variantenstudie geeft inzicht in de mogelijkheden van een verduurzaming van de warmteopwekking voor zowel ruimte- als tapwaterverwarming. Hierbij wordt gekeken naar de bouwfysische eigenschappen van het gebouw en het afgiftesysteem. Door aanpassingen te maken in de buitenschil of het afgiftesysteem kan een bepaalde warmteopwekker juist wel of niet ingezet worden.

De variantenstudie maakt inzichtelijk hoeveel CO2-reductie het oplevert bij verschillende mogelijkheden van verduurzaming. Het doel van de overheid is om in 2030 een CO2-reductie van 49% tov 1990 te bereiken. Met onze variantenstudie krijgt u direct inzicht of u kunt voldoen aan deze doelstelling.

Naast de verduurzaming van de warmteopwekking is het ook van belang om er zorg voor te dragen dat het complete gebouw wordt voorzien van een goed binnenklimaat. Energiebesparing en behoud van comfort zullen hand-in-hand moeten gaan.

Door onze variantenstudie bent u in staat om een juiste keuze van de verduurzaming van de warmteopwekking te maken. Er is direct inzicht in de energiebesparing, de kosten op langere termijn en de daarbij behorende CO2-reductie. Ook maken wij door middel van een Multi Criteria Analyse de diverse voor- en nadelen direct inzichtelijk voor u.

Wilt u ook uw variantenstudie warmteopwekking uit laten voeren door Klictet? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.