Nieuwbouw Brandweerkazerne Goes-West

Installatietechniek en bouwfysica

Binnen de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is besloten dat er een brandweerpost in het Noordwesten van Goes moet worden toegevoegd, om de bereikbaarheid te verbeteren. De wens is om een duurzame, functionele, veilige en gezonde brandweerkazerne te realiseren. Samen met het ontwerpteam is gekeken hoe hier invulling aangegeven kan worden.

Biobased en circulaire brandweerpost

Er is gekozen voor een constructie dat voor een groot deel uit hout bestaat. Een brandweerkazerne van hout lijkt in eerste instantie misschien niet de meest logische keuze, maar bouwen met hout heeft veel voordelen. Hout is een biobased en hernieuwbare grondstof en zorgt voor een fijn binnenklimaat. Het wordt op dit moment door velen gezien als het meest duurzame materiaal om mee te bouwen, als het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Voor de opwekking van warmte en koude wordt gebruikt gemaakt van een lucht-water warmtepomp met als basis vloerverwarming en vloerkoeling. Vanzelfsprekend wordt er goed en energiezuinig geventileerd en is het gehele pand voorzien van LED verlichting.

 

De brandweerpost heeft een bruto vloeroppervlak van 569 m2, dat in de toekomst uitgebreid kan worden naar een footprint van 2000 m2. Er is ruimte voor 3 voertuigen met bijbehorende ondersteunende voorzieningen zoals kleed- en doucheruimten, sanitaire voorzieningen, kantoor, bijeenkomstruimtes en de nodige bergingen.

 

Onze werkzaamheden:

  • Voorlopig ontwerp met uitgangspuntendocument voor installaties
  • Voorlopig ontwerp met uitgangspuntendocument bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid
  • Aanvraag omgevingsvergunning