Aardgasvrije nieuwbouw

Verbod op aardgas!

De nederlandse woningvoorraad moet van het gas af. Om dit proces te versnellen heeft minister Wiebes de aansluitplicht van nieuwbouwwoningen op het aardgasnet per 1 juli 2018 geschrapt. De netbeheerder mag slechts wettelijke taken uitvoeren waardoor het niet langer meer is toegestaan om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het gas. Dit verbod geldt niet voor woningen waarvan de vergunningsaanvraag voor de datum van 1 juli 2018 is ingediend bij de gemeente.

Wat nu?

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning moet onder meer een EPG berekening worden ingediend bij de gemeente waarbij er géén gasgestookte toestellen mogen worden toegepast. Hiervoor zijn in de afgelopen jaren meerdere systemen op de markt gekomen als alternatief voor de huidige CV-ketel.

Denk hierbij aan buitenluchtwarmtepompen, ventilatieluchtwarmtepompen en brine-water warmtepompen i.c.m. verticale bodemcollectoren.

Het best passende systeem voor uw woning.

Hoe weet u welk systeem het beste past bij uw woning?
Hiervoor hebben wij een unieke rekentool ontwikkeld. Op basis van een indicatieve EPG berekening wordt getoetst welke systemen er mogelijk zijn voor uw woning. Zo wordt inzichtelijk welke systeemcombinaties er mogelijk zijn, op het gebied van verwarming, koeling, ventilatie en tapwater.

De uitkomst van deze berekening wordt getoets aan de hand van een multi criteria analyse, waarbij de voor- en nadelen van de systemen in beeld worden gebracht. Op deze manier kunt u een juiste conceptkeuze maken.

Wat betekent dit voor de investering en de exploitatie?

Nadat de concepten in beeld zijn gebracht, wordt er op basis van marktconforme kengetallen een investeringsbedrag gekoppeld aan de toepasbare installatie concepten. De jaarlijkse indicatieve exploitatiekosten worden hiermee berekend en u weet wat de terugverdientijd van de investering is.

U kunt nu een weloverwogen conceptkeuze maken, waar u de komende jaren veel profijt van heeft!

EPG berekening o.b.v. Bouwbesluit eisen of BENG?

Door deze unieke tool wordt in één oogoplag inzichtelijk welke maatregelen er nodig zijn voor het behalen van de EPG berekening, op basis van de gestelde eisen uit het Bouwbesluit. Aanvullend worden de benodigde maatregelen in beeld gebracht die nodig zijn om uw woning uit te voeren als BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw).

Hierdoor kunt u een weloverwogen keuze maken en in een vroeg stadium inspelen op de verplichte eisen die worden gesteld vanaf 1 januari 2020.

Gevolgen voor de bestaande bouw

Op dit moment zijn er nog weinig gevolgen voor de bestaande bouw. In een volgende aanpassing van de gaswet zal gekeken worden naar vervolgstappen om gebouwen met bestaande aansluitingen gasloos te maken.

Waar kunnen wij u nog meer mee van dienst zijn?

Wij kunnen u ondersteunen met het engineeren van het gekozen installatieconcept op basis van een variantenstudie. Dit kan via een schetsontwerp waarbij de nadruk vooral ligt op de benodigde ruimtereservering, of u kiest ervoor dat wij het hele installatieconcept gedetailleerd uitwerken in 2d of zelfs 3d (BIM).

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van onze unieke rekentool, wij helpen u graag!