Domotica in de zorg

Zorgdomotica helpt mee aan het creëren van een comfortabele en veilige omgeving voor bewoners, medewerkers en bezoekers.

Zorgdomotica biedt bewoners met behulp van technologische middelen de mogelijkheid om enerzijds hun hulpvraag te communiceren en anderzijds zaken te monitoren of aan te sturen. Zorgtechnologie is dan ook een goede equivalent voor zorgdomotica. Het is een breed begrip met als doel de zelfredzaamheid van de bewoner te ondersteunen. Hierdoor heeft de bewoner de mogelijkheid om langer zelfstandig te wonen en zo lang als mogelijk regie over eigen leven te behouden.

Denk hierbij aan het bewerkstelligen van een betere communicatie door oproepmogelijkheden te leveren op bijvoorbeeld de wand of in mobiele vorm. Het initiatief van de hulpvraag ligt hier bij de bewoner en noemen we daarom een actieve oproep. Denk ook aan toepassing van sensoren, hierdoor is een medewerker in staat de bewoner te monitoren door middel van contacten, spraak en beeld. Hier spreken we dan over passieve alarmering. De wijze van communiceren tussen de bewoner en de medewerkers verloopt via mobiele devices. Door de toepassing van apps kan een medewerker oproepen beheren en communiceren met bewoners en collega’s door middel van spraak en beeld. De telefoon kan ook worden ingezet voor persoonsbeveiliging al dan niet met locatiebepaling.

Tot slot draagt zorgdomotica bij aan het eenvoudig kunnen bedienen van verlichting, binnenklimaat en zonwering, maar ook aan het opzetten van leefcirkeltechnologie, toegangsbeheer en het realiseren van een goede toegankelijkheid.

Maatwerk met een goede basis

Wij zijn van mening dat technologie altijd ondersteunend moet zijn en niet bepalend. Dit kan alleen door een maatwerk oplossing. Het is van belang te voorzien in een goede basis die volstaat voor de hulpvraag van 80% van de bewoners. De resterende voorzieningen zijn specifiek en worden op maat van de bewoner ingezet. Doordat bewoners veel langer thuis blijven wonen is de verblijfsduur in een woonzorgomgeving daardoor veel korter dan voorheen. Technologische hulpmiddelen moeten daarom eenvoudig schaalbaar zijn. Aanwezig wanneer noodzakelijk en afwezig wanneer gewenst. Plug and play zonder veel technische kennis, flexibel, betrouwbaar en met een goede logfunctie.

De basis moet bestaan uit een open communicatie platform waardoor verschillende systemen niet gekoppeld worden, maar geïntegreerd. Dit platform moeten open staan voor het integreren van verschillende systemen van verschillende leveranciers en de mogelijkheid bieden voor de toepassing van consumentenelektronica.

Het begint al bij de voordeur...

Het lijkt heel simpel, maar om alle installaties en technologieën op elkaar afgestemd te krijgen, is een hele uitdaging. En dat begint al bij de voordeur….
Want wie mogen er allemaal door die deur? Hoe lang mag de deur openblijven? Hoe opent de deur bij brand of calamiteiten? Wat als de wifi verbinding uitvalt? Wie levert de bekabeling en hoe werk je de bekabeling weg? Wie levert welke component? Relevante vragen die je graag vooraf al inzichtelijk wilt hebben. Daarom is het van groot belang om al tijdens het ontwerp al deze punten te bespreken met de betrokken partners zoals zorg- en facilitair managers, ontwerpende en uitvoerende partijen.

Een installatieadviseur is de ideale match om onafhankelijk systeemkeuzes te bepalen, de antwoorden in het ontwerp te verwerken en later tijdens de uitvoering te controleren. Wij hebben een integraal beeld van alle installaties in een gebouw. Daardoor is het mogelijk om al in een vroeg stadium de koppeling tussen de zorgdomotica systemen met de andere installaties zoals het ICT- of WIFI- netwerk of de brandmeldinstallatie in beeld te brengen. 

Deze integrale benadering voorkomt financiële verrassingen achteraf en geeft duidelijkheid over de demarcatie tussen de aannemer, installateur of de zorgdomotica leverancier.

Meer weten over zorgdomotica?

Klictet heeft als installatieadviseur een jarenlange ervaring in zorgprojecten. We kennen de verschillende doelgroepen in de zorg en weten de juiste vragen te stellen. Deze vragen weten we vervolgens te vertalen naar de verschillende concepten. Samen met de opdrachtgever gaan we in overleg en helpen we bij het vinden van de juiste leverancier. We bezoeken samen referentieprojecten en verkennen de markt. Hierbij nemen we niet als eerste de techniek als uitgangspunt maar kijken we vanuit het perspectief van de bewoner of client (de doelgroep) en de zorgorganisatie.

Wij denken graag met u mee en willen onze ervaringen en kennis op het gebied van zorgdomotica graag met u delen. Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies of een offerte.